ÖĞRENCİ PORTALI ADAY ÖĞRENCİ INTERNATIONAL STUDENTS

Dekanın Mesajı

Bilim ve teknolojinin hızla gelişmekte olduğu günümüzde mühendislik ve mimarlık alanları önemini artırarak sürdürüyor. Küreselleşen dünyamızda karşımıza çıkan mühendislik ve mimarlık problemlerine, teknolojik ihtiyaçlara yerel ve ülke sınırlarına bağlı kalınmaksızın, dünyamızın farklı bölgelerinden yenilikçi çözümler üretilebiliyor. 

Uluslararası kalitede öğretim üyelerini bünyesinde barındıran Altınbaş Üniversitesi-Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak hedefimiz; rekabet edebilen, karşılaştıkları problemlere özgün, yenilikçi, sürdürülebilir çözümler sunabilen, kuramsal ve uygulama becerileri yüksek, çok disiplinli ve disiplinler arası takımlarda çalışabilen, kilit roller üstlenebilen öncü mühendis ve mimarlar yetiştirmek. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimize sanayinin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek kapasitede, çağdaş eğitim ve laboratuvar altyapılarını oluşturuyoruz. Fakültemizde; Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik, Endüstri, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerinin yanı sıra Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde %100 İngilizce eğitim veriliyor. Temel Bilimler bölümümüz ise üniversitemizdeki temel Matematik, Fizik ve Kimya gibi derslerinin yürütülmesinde destek veriyor. 

Fakültemizde 2020 yılında Yazılım Mühendisliği (İngilizce) ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) programları açılmıştır.

2021 yılında Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerimiz MÜDEK akreditasyonu almaya hak kazanmıştır.

Prof. Dr. Galip Cansever
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 

FAKÜLTE MİSYONU

Akademik standartlara uygun bir eğitim ve araştırma kültürü içinde, mühendislik, mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı alanlarında teknolojik gelişmeleri takip eden, alanındaki toplumsal sorunları gören ve onlara çözüm arayan, çalışmalarında disiplinler arası etkileşimi gözeterek teori ve pratiği bağdaştıran, çevreye duyarlı, etik değerlere saygılı, nitelikli akademik kadrosu ile kendi alanlarında etkin rol alabilecek bilgi ve beceriye sahip, özgür ve nitelikli gençler yetiştirmek.