ÖĞRENCİ PORTALI ADAY ÖĞRENCİ INTERNATIONAL STUDENTS

Yüksek lisans ve doktora programlarını çeşitlendirmeye yönelik girişimlerine devam eden Üniversitemiz, bünyesine 7 yeni lisansüstü programı daha kazandırdı.

Uluslararası Vergilendirme Anabilim Dalı bünyesinde, uluslararası hukuk ile vergi hukukunun ortak alt disiplini olarak hızla gelişim gösteren, vergi anlaşmaları ile devletlerin iç hukuklarında yer alan uluslararası boyutu bulunan düzenlemeler uluslararası vergilendirmenin gerekli ve vazgeçilmez teorik ve pratik araçlarını sağlamayı amaçladığımız,

  • Uluslararası Vergilendirme Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Uluslararası Vergilendirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Uluslararası Vergilendirme (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Uluslararası Vergilendirme (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde, güncel bilimsel araştırmaların ışığında teorik ve uygulamalı bilgiler ile öğrencilerin akademik alt yapılarını güçlendirerek teorik, bilimsel, klinik bilgi ve deneyim kazanmış klinik psikologlar yetiştirmeyi amaçladığımız,

  • Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde, doğumdan ergenlik çağının sonuna kadar bireylerin ağız ve diş sağlığını inceleyerek teorik, klinik ve ameliyathanede tüm yönleriyle hasta yönetimi konularında öğrencilerimizin bilgi ve beceri gelişimini sağlamayı hedeflediğimiz,

  • Çocuk Diş Hekimliği Doktora Programı

2020-2021 Bahar Yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere kurulmuştur.

“Altınbaş Üniversitesi lisansüstü programları ile senin yükselenin, kariyerin!”