ÖĞRENCİ PORTALI ADAY ÖĞRENCİ INTERNATIONAL STUDENTS

Kayıt Yenileme

Öğrenim Ücretleri
Program Ücretleri - Kayıt Yenileme

2020-2021 Akademik yılı program ücretleri KDV dahil tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Üniversiteye giriş yılına göre 2020-2021 Akademik yılında ödenecek ücretler sunulmuştur. Ücretler burssuz öğrenci fiyatlarına göre sunulmaktadır.

 

2020 - 2021 Akademik Yılı Lisans Öğrenim Ücretleri / Yerli Öğrenciler

Giriş Yılı - Kayıt Yenileme Ücretleri (TL)
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tıp Fakültesi - - 23.867 64.482 64.482 64.482 64.482 75.236 81.782
Diş Hekimliği Fakültesi - - - - - 64.482 64.482 69.859 75.938
Eczacılık Fakültesi - 35.678 44.469 47.274 47.274 47.274 47.274 51.576 53.820
Hukuk Fakültesi 35.678 35.678 39.278 47.274 47.274 47.274 47.274 51.576 53.820
İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fakültesi 35.678 35.678 39.278 47.274 47.274 47.274 47.274 47.274 47.274
Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi 35.678 35.678

39.278

47.274 47.274 47.274 47.274 47.274 47.274
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 35.678 35.678 39.278 47.274 47.274 47.274 47.274 47.274 47.274
İşletme Fakültesi 35.678 35.678

39.278

47.274 47.274 47.274 47.274 47.274 47.274
Uygulamalı Bilimler Fakültesi - - - - - - 47.274 47.274 47.274
Meslek Yüksek Okulu - - - - 19.733 19.733 19.733 21.510 21.510
Sağlık Hizmet Meslek Yüksek Okulu - - - - 19.733 19.733 19.733 21.510 21.510
Meslek Yüksekokulu 2. Öğrenim - - - - - 22.772 22.772 24.643 24.643
Sağlık Meslek Yüksekokulu 2. Öğrenim - - - - - 22.772 22.772 24.643 24.643
MYO Uzaktan Eğitim Önlisans Programı  - - - - -   3.554 - -

 

* Yukarıda yer alan fiyatlara %1 KDV dahildir.

** Denizbank şubelerinden gişelerden yapılan peşin ödemelerde %4 indirim uygulanır.

*** Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı ücretleri, fakülte eğitim ücretleri ile aynıdır.

 

Kayıt yenileme yapmak isteyen öğrencimiz ödemesi gereken öğrenim ücretini sis.altinbas.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilir. Görsel aşağıda yer almaktadır.

 

 

Ödeme Yöntemleri

Öğrenim Ücretleri aşağıdaki 3 yöntemden biri ile ödenebilir.  Öğrenim ücretleri yıllık olarak tahsil edilir.

1. PEŞİN ÖDEME (%4 İndirimli)– Detaylar için tıklayınız!

2. KREDİ KARTI İLE ÖDEME – (6 Taksit – Vade Farksız) Detaylar için tıklayınız!

3. KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KMH) SİSTEMİ – (10 Taksit - Faizsiz) Detaylar için tıklayınız!

 

Üniversitemizde Nakit, EFT-Havale, Senet ve Çek kabul edilmemektedir. Lütfen yukarıdaki 3 yöntemden birini tercih ediniz. Öğrenci Sistemimizde tam otomasyona geçildiğinden, sadece belirtilen ödeme sistemi üzerinden tahsilat kabul edilmektedir. İşleminiz tamamlandıktan sonra lütfen mali onay durumunuzu http://sis.altinbas.edu.tr adresine giriş yaparak "Ücret Borç Görüntüleme" ekranından kontrol ediniz.

Diğer Mali Bilgiler

LİSANS / ÖNLİSANS (Yerli Öğrenciler)

Fatura

Faturalar hizmet alan öğrenci adına düzenlenir. Faturalar ödemelerden bağımsız olarak eğitim-öğretim yılının başlaması ve ders ekleme-bırakma süresi sonunda aylık olarak düzenlenir. Faturalar öğrencilerimizin kurum mail adreslerine e-posta olarak gönderilmektedir.

Ödemelerin peşin yapılması, faturanın tümünün kesilmesini sağlamaz. Fatura hizmet ifasının tamamlanması neticesinde, ödemeden bağımsız olarak ve hizmetin sonunda düzenlenir. 

Kayıt Sildirme İşlemi

1. (Kayıt Yenileme Öğrencisi - Yeni Öğrenci) Ödemeler yapıldıktan sonra, derslerin başlama süresine kadar kayıt iptali yapılması durumunda program ücretinin %5’i oranında cezai kesinti yapılır. Üniversitenin web-sitesinde (akademik takvimde) belirtilen ders ekleme-bırakma süresine kadar kayıt iptali yapıldığında o yarıyıla ait  %50 oranında cezai kesinti yapılır. Ders ekleme bırakma süresi sonrasında kayıt iptali yapılması durumunda ilgili yarıyıla ait ödeme iadesi yapılmaz.

2. (Yeni Kayıtlı Öğrenci) Akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma süresinden sonra  kayıt yaptırması ve akabinde çeşitli nedenlerle kayıt iptali yapmak istemesi durumunda: kayıt yaptırdığı tarihten itibaren başlamak üzere 5 işgünü içerisinde kayıt iptali yaptırması durumunda yıllık öğrenim ücretinin % 5’i, 10.işgünü dahil süreye kadar yıllık ücretinin % 25’i, 10.işgünü sonrasında ise yıllık öğrenim ücretinin % 50’si oranında kesinti yapılıp, kalan tutarı iade edilmektedir.

3. Lisan/Ön lisans öğretim programından, başka bir üniversitenin öğrenim programına yatay geçiş yapan öğrenciler kaydını sildirdiği üniversitede öğrencilik haklarından ve üniversitenin hizmetlerinden yararlanamayacağı ve eğitim-öğretime diğer üniversitede devam edeceğinden, öğrencinin ödemiş olduğu öğrenim ücretinin, öğrencilere iade edilmesine karar verilmiştir.

* Yatay geçiş nedeniyle ayrılan öğrencilere iade yapılabilmesi için öncelikle “İlişil Kesme (Kayıt İptali)” işleminin yapılması gerekmektedir. Bu süreci Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yürütmektedir.

Kayıt Dondurma İşlemi

Lisans, ön lisans ve yıllık ücrete tabi lisansüstü programların öğrencileri için Kayıt dondurma işlemi yapılabilmesi için öncelikle Kayıt/kayıt yenileme yapılması ve yıllık öğrenim ücretinin tamamının ödenmesi veya banka garantörlüğünde taksitlendirilmesi zorunludur. Uluslararası Öğrenciler dönemlik ücrete tabi olduklarından, dönemlik ücretin ödenmiş olması gerekir. Kayıt dondurma ücreti, kayıt dondurulan süreye ait olan öğrenim ücretinin %10’u olarak uygulanır. (01.01.2020 tarihi itibariyle)

Örneğin; Öğrencinin yıllık ücreti 20.000 TL, 2.dönem kayıt dondurursa, bu yıl toplam 20.000 TL tutarını öder ve takip eden akademik yıl bir dönemlik ücreti olan 10.000 TL’nin %90’ı olan 9000 TL tutarı gelecek yıl için indirim olarak uygulanır. Bu durumda öğrenci takip eden yıl 20.000 TL yerine 20.000 -9.000 = 11.000 TL ödeme gerçekleştirir.

Kayıt Yenileme İşleminin Geç Yapılması

Üniversitemizde kayıt yenileme işlem tarihleri akademik takvimde yer almaktadır. Belirlenen süre içinde öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencilerimiz için %5 gecikme ücreti tahakkuk edecektir. 

Kayıt Yenileme İşleminin Yapılmaması

Hiçbir bilgilendirme yapmadan geçmiş yıllarda/dönemlerde kayıt yenilememiş Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin tekrar kayıt yaptırmak istemeleri durumunda, önceki akademik yıl/dönem veya yılların/dönemlerin öğrenim ücretinin %15’i ve kayıt yaptırmak istediği akademik yıl öğrenim ücretinin tamamı ile birlikte ödeme yapmaları gerekmektedir.

Öğrenim Süresinde Mezun Olamayan Öğrenciler (3 Ders İndirimi)

Öğrencilerin normal eğitim öğretim sürelerini aşmaları şartıyla ve kayıt yaptırdıkları dönem itibariyle dönemde en fazla 3 (üç) adet ders almaları durumunda, öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları dönemlik ücretin yarısı oranında indirim sağlanır. Öğrenciler takip eden her dönem için ilgili indirimden yararlanır.

3 Ders indiriminden faydalanmak isteyen öğrenciler, fakültelerine başvuru yapmalıdır. Fakülte kararı sonrasında indirim Mali İşler ve Bütçe Daire Başkanlığı tarafından uygulanmaktadır. Ders Ekleme-Bırakma süresi sonrasında yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

Yandal Programı

Yandal programı ücretsizdir.

Çift Anadal Programı (ÇAP)

Çift Anadal Programının (ÇAP), normal öğretim süresiden sonra bir akademik yıl içerisinde bitirilmesi kaydıyla ücretsiz olarak uygulanır. ÇAP’ın bu sürenin ötesine taşması durumunda ise öğrencinin programın ilgili yıl için açıklanan liste ücretini ödemeye devam eder.

Staj

Eğitim programının normal öğrenim süresini tamamlamış ve mezun olma koşulunu sağlamış öğrencilerden zorunlu stajını tamamlamamış olanların, staj kaydını yaptırıp, staja devam edebilmesi için ilave bir dönem ücreti alınmayacaktır.

Tek Ders Sınavı

Tek ders sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerden ücret alınmamaktadır.

Hazırlık Programı ile Bölüm Ücretleri

Hazırlık programı ile bölüm ücretleri aynıdır.

Erken Mezuniyet

Lisans ve Önlisans programlarında 2018 – 2019 Akademik yılından itibaren, programın normal öğrenim süresinden önce üstten ders almak suretiyle ara dönemde erken mezuniyete hak kazanan öğrencilerin önceden yapmış oldukları yıllık ödemelerinden ikinci döneme ait kısımları iade edilmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Yerleşen Öğrencilerin Normal Öğrenim Süresi

DGS ile yerleşen öğrencilerin normal eğitim öğretim süresi intibak ettikleri sınıftan başlamaktadır.(Hazırlık sınıfı hariç)

İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi

Türkçe lisans programlarına burssuz ve kısmi burslu yerleşen öğrencilerden İngilizce Hazırlık okumak isteyenlerin İngilizce Hazırlık Programına bursları oranına ücret ödeyerek, %50 ve üzerinde burslu olarak yerleşen öğrencilerin ise yıllık burssuz öğrenim ücretinin %50’sini ödeyerek kayıt olunabilmektedir. Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden İngilizce Hazırlık okumak isteyenlerin İngilizce Hazırlık Programına yıllık burssuz öğrenim ücretini ödeyerek kayıt olunabilmektedir.

Akademik Yıl Burs ve İndirimlerin Başvuru Süresi

Üniversitenin Burs Yönetmeliğinde ve yürürlükte olan diğer kararlarında belirtilmiş olan Kardeş indirimi, Eş indirimi, Personel indirimi, 3 ders indirimi, Başarı bursları, Yüksek lisans bursları ve diğer özel indirim ve burslar için başvuru ve karar tarihlerinin ders ekleme ve bırakma süresinde tamamlanmalıdır ve ilgili dönemin ders ekleme bırakma süresinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.