ÖĞRENCİ PORTALI ADAY ÖĞRENCİ INTERNATIONAL STUDENTS

Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

Biyomedikal bilimler, insan sağlığını ve hastalıkları disiplinlerarası yaklaşımla inceler. Sağlık sektörü süratle gelişen bir alan olduğundan bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır.  Altınbaş Üniversitesindeki Biyomedikal Bilimler Y. Lisans programı ile son yıllarda hızla gelişmekte olan medikal bilim dallarının entegrasyonu yapılarak biyomedikal bilimler alanında ülkede yeterli bilgi birikimini sağlamak ve ülke gereksinimleri için kaliteli disiplinlerarası konulara hakim elemanlar ve araştırmacılar yetiştirmek hedeflenmiştir.  Bu program, diyabet–obezite gibi metabolik hastalıklarda,  alzheimer, depresyon gibi nörodejeneratif hastalıklarda, kas hastalıklarında, kanser gibi çok yaygın görülen hastalıklarda ve nadir hastalıklarda etken tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi,  bu hastalıkların moleküler mekanizmasının anlaşılması ve tanıya yardımcı olacak biyobelirteçlerin belirlenmesi,  moleküler düzeyde erken hastalık tanısı,  radyasyon biyolojisi, moleküler,  hücresel, doku ve klinik düzeyde  medikal görüntüleme, biyosensörler ve biyoinformatik gibi konularda Türk ve dünya bilimine katkılar sağlamayı hedeflemektedir. Bu programın yetiştirmeyi hedeflediği uzman elemanlar araştırmacılar, ülkemizde üniversitelerimizin tıp fakülteleri, mühendislik, uygulamalı temel bilimler, sağlık meslek yüksek okulunun ilgili bölümlerinde, ilgili kamu kuruluşlarında ve biyomedikal alanında faaliyet gösteren araştırma ve/veya teknoloji şirketleri gibi kurumlarda çalışma imkânı bulacaktır. Lisansüstü Enstitüsü bünyesinde Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesinin yürüttüğü Biyomedikal Bilimler programında biyofizik, tıbbi fizyoloji, tıbbi  biyokimya, tıbbi  biyoloji,  tıbbi mikrobiyoloji ve anatomi gibi temel tıp bilimleri, genel cerrahi, nükleer tıp, kardiyoloji, pediatrik hematoloji  gibi dahili tıp bilimleri ve Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Tıbbi Görüntüleme, Radyoterapi, Odyometri gibi programların öğretim üye ve görevlileri yer almaktadır; bu sayede programda çeşitlilik oluşması, disiplinlerarası iş birliği sağlanması mümkün olmaktadır. 

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi idari, akademik ve teknik altyapısı ile yüksek lisans eğitimi verme kalite ve kapasitesine sahiptir. Teknoloji ve çevre dostu altyapısı, Bakırköy’de bulunan 40 bin m2’lik büyük sağlık kampüsü, öğretim üyesi kalitesi, dünyanın tüm bilgi merkezlerine ulaşım sağlayan kütüphanesi,  ve ileri araştırma ve her öğrenciye gerekli cihazları bire bir sağlayan eğitim laboratuvarları, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve yürürlükte olan ulusal ve uluslararası projelerle desteklenen araştırma ortamı ile öncü, etkin, verimli ve nitelikli bir yüksek lisans eğitimi sunmaktadır. 

 

Prof. Dr. Feride SEVERCAN
Biyomedikal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı