ÖĞRENCİ PORTALI ADAY ÖĞRENCİ INTERNATIONAL STUDENTS

Dekanın Mesajı

Sevgili öğrencilerimiz, aday öğrencilerimiz ve tüm paydaşlarımız;

Bugünün insan gerçekliği, bir sperm ve bir yumurtanın ana rahminde birleşmesi ile ortaya çıkan kök hücrenin çoğalması ile oluştuğudur. Bu inanılmaz yolculukta, tek hücreden, yüzlerce farklı görev yapan üstün yetenekte hücreler gelişir ve insan meydana gelir. Hücreden insana giden süreçte dokular, organlar ve sistemler yer alır. Tıp fakülteleri işte bu süreci, bütünsel bir bakış açısı ile anlamaya çalışan meraklı gençler ile bilim insanlarının bir araya geldiği bir paylaşım ve üretim ortamlarıdır.

Akademi, toplumun derinliklerinden, yoğun eğitim, sıkı çalışma ve yüzlerce sınav sonrası süzülen, sürekli daha iyiyi arayan, yaşama her zaman eleştirel bakan zihinlerin bir araya geldiği besi yerleridir. Sürekli neden ve nasıl sorularının tartışıldığı, çoğulcul, çok sesli, tüm fikirlerin paylaşıldığı akademinin temel hedefi, insanlığın ve toplumun yararına bilgi, beceri ve tutum üretmektir.

Okullar ve üniversiteler sadece bilgini paylaşıldığı yer olmaktan hızla çıkmakta, bilginin içselleştirildiği ve yeni bilgilerin oluşturulduğu büyük bir bilinç havuzuna doğru evrilmektedir. Akademik zengin düşünce ortamında öğretim üyesi, bilgi ve deneyime sahip yönlendiricileri; öğrenciler ise her düşünceye açık önyargısız körpe beyinleri temsil etmektedir.

1900’lü yılların başında ortalama 40 yıl olan insan ömrü, günümüzde 80 yıla yükselmiştir. Bu inanılmaz gelişimde bilim; kişi, toplum, devlet ve ortamları etkileyen öncül kuvvet olmuştur. Yüz binlerce yıllık insan gelişim sürecinin son yüzyılında ikiye katlanan yaşam ömrünün en önemli açıklaması, içinde bulunduğumuz tıp fakülteleridir.

Tüm bu gerçekliklerin ışığında, insan yaşamına dokunabilmenin tüm sorumluluğunu üstlenerek sağlık kavramını algılamalı ve korumalıyız. Sağlığın kaybolduğu noktada, yaşamın tek belirleyicisinin hekim olmadığının bilincinde olarak, bunu iyileştirebilme çabasını en üst düzeyde göstermek hedeflerimizdir.

Sorumluluğu yüksek, eğitimi yoğun, insan yaşamına doğrudan dokunan hekimlik mesleğinin başlangıcı olan tıp fakülteleri, tüm canlılara saygılı, insanın varoluşunu anlamaya ve yaşamda tutmaya çalışan, cinsiyet, ırk, din ve dil ayrımı yapmaksızın, etik kurallara bağlı kalarak, her zaman bilimi önceleyen hekimleri yetiştirmek ile yükümlüdürler.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi tüm bu hassasiyetleri içeren, bölgesi, ülkesi ve dünyayı aydınlatacak, insan varlığına saygılı hekimler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Her zaman bilimin ışığında daha doğruyu ve iyiyi aramak dileği ile...

 

Prof. Dr. Tunç Fışgın
Tıp Fakültesi Dekanı