ÖĞRENCİ PORTALI ADAY ÖĞRENCİ INTERNATIONAL STUDENTS

Dekanın Mesajı

Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İstanbul'da, Görsel Sanatlar ve Tasarım için kurulmuş bir fakültedir. Öğrencilere, Moda ve Tekstil Tasarımı,  Grafik Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Sinema ve Televizyon, Plastik Sanatlar ve Takı Tasarımı Bölümlerinde Lisans Eğitimi, Sosyal Bilimler Enstitümüzde de ‘’Sanat ve Tasarım’’ Master Programı sunulur. 

Fakültemiz, dünyanın her yerinden gelen uluslararası bir öğrenci ve öğretim üyeleri topluluğunun ana üssüdür. Öğrenciler ve öğretim üyeleri bir araya gelerek, profesyonel ekipmanlarla çalışarak, farklı teknik ve materyalleri deneyerek, yaratıcı fikirlerin ortaya çıktığı yeni öğrenme ortamı yaratırlar. 

Altınbaş Üniversitesi sahip olduğu momentum’u günbegün büyütüyor, genişletiyor ve görünür kılıyor. Üniversitemizin destekleriyle güçlü ve nitelikli ulusal ve uluslararası programlar gerçekleştirilir, bunların sürdürülebilirliği sağlanır ve yetkin akademik ve idari kadromuzla birebir çalışılarak yeni, yaratıcı ve akademik programlar ve projeler üretilir. Bu açıdan kurumumuzun İstanbul’da sanatın “ana arterleri” içinde  bir lokasyonda olması, kuşkusuz  bu amacın gerçekleştirilmesinde çok önemli ve itici bir faktördür.

İstanbul, sadece güzel sanatlar değil, tüm sanat ve tasarım formlarının biçimlendiği bir şehir. Bu biçimde eşsiz bir yaratıcılığın merkezi olması İstanbul’un verimli, Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin niteliğini arttırıcı, öğrencilerimizin yetenekleri geliştirici, programlarımızı ve mezuniyet derecelerimizi geliştirici bir konum olduğunu göstermektedir. Dinamik, canlı ve çok-kültürlü bir kent olarak İstanbul, Altınbaş Üniversitesi’nin “disiplinlerarası çalışmaları” için doğal bir merkezdir ve bu biçimde şehir ve üniversite yaratıcı bir sanatsal pratiği ve entelektüel bir sunumu geliştirmek ve sunmak noktasında bir araya gelmektedir.

Bir sanatçı-akademisyen olarak yeni ve farklı düşünceler geliştirme, önemli sanatsal çalışmalar üretme ve yenilikçi sergiler sunabilme yolunda, uluslararası bağlamda çok sayıda önemli üniversite, sanatçı ve küratörle çalışmak gibi bir ayrıcalığa sahip oldum. Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde de sizler, sanatsal ve organizasyonel yeteneğinizi geliştirme ve gösterebilme  ayrıcalığına sahip olacaksınız.

Dekan olarak, Altınbaş Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin programlarına tüm birikimimi ve enerjimi adamış bulunmaktayım;  güzel sanatlar ve tasarım programları, kamusal projeler, uluslararası sergiler, küratörlü sergiler, lisans ve lisansüstü programları ile fakültemiz geleceğin görsel sanatlarını çizen ve daha önemlisi onu planlayan kurumlar arasında olacaktır. Seçilmiş akademik ve idari kadromuzla bu başarıları gerçekleştirmek için yola çıktık. Paydaşlardan biri olarak bize katılır mısınız?    
 

Prof. Dr. Emre ALKİN  
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V.