facebook twitter instagram

logo        logo

Altınbaş Üniversitesi

Yenilik ve Araştırma Projeleri Daire Başkanlığı


Yenilik ve Araştırma Projeleri Daire Başkanlığı Web Sayfasına Hoş Geldiniz...

Yurtdışı Akademik Faaliyet Destekleri

Üniversitemizde tam zamanlı olarak görev yapan öğretim üye ve elemanlarımızın, yurtdışında düzenlenen bilimsel/sanatsal etkinliklere katılmaları için verilen desteklerdir. Yurtdışı Akademik Faaliyetlere Katılma Desteği, Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılım Destek Başvuru Formu aracılığı ile Başkanlığımıza yapılır. İnceleme sonucu tam ve uygun olan Başvurular, Araştırma, Yayın ve Yurtdışı Akademik Faaliyetleri Destekleme Komisyonu’na sevk edilir. Komisyon tarafından desteklenmesi uygun bulunan başvurular Rektörlüğe, Üniversite Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmek üzere iletilir.

Yurtdışı Akademik Faaliyetleri Destek Başvuruları Eylül, Kasım, Ocak, Mart, Mayıs ve Temmuz ayları içinde yapılmaktadır. Destek başvurusu kabul olan öğretim üye ve elemanlarımız, Konferans dönüşü, Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Kriterleri Yönergesi yer alan destek kalemlerine uygun olan harcamalarının CPM girişini yaparak, fatura asılları ve “Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılım Sonuç Raporu Formu” ile birlikte Başkanlığımıza iletmelidirler.


Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılım Destek Başvuru Formu

Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılım Sonuç Raporu Formu

Yurtdışı Akademik Faaliyetleri Destekleme Prosedürü İş Akışı

footer