facebook twitter instagram

logo        logo

Altınbaş Üniversitesi

Yenilik ve Araştırma Projeleri Daire Başkanlığı


Yenilik ve Araştırma Projeleri Daire Başkanlığı Web Sayfasına Hoş Geldiniz...
Tübitak Destekleri


 • Dental materyallerin insan dental pulpa hücrelerinde hücre döngüsü ve ölümü üzerine etkileri
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Buğra Özen
 • Nachr Alfa-7'nin Sinaptik Piastisite Üzerine Etkilerinin Olfaktör Bulbus Ve Hippokampus Organotipik Kesit Kültürlerinde İncelenmesi
  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Selma Yılmazer
 • Erken Evre Akciğer Kanseri Tanısı ve Taramalarında Nefes Havasındaki Uçucu Belirteçleri Tespit Edebilen Kimyasal Sensör Tabanlı Prototip Cihaz Geliştirilmesi
  Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Kahraman Ahmet Salih EMRİ
 • Proje Başlığı: Kemik Doku Mühendisliğinde Diş Germ Kaynaklı Kök Hücreler : Osteo-Odontojenik Potansiyel
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Pınar Erçal
 • Görsel Yazılım Mimarisi Tasarımı ve Analizi
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mert Özkaya
 • Çoklu Robot Sistemlerinde Gömülü Kopyalama Ve Davranıssal Adaptasyon
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dinçer Erbaş
 • Web-Tabanlı Protein İkincil Yapısı Tahmin Araçlarının FT-IR Spektrofotometrisi ile Protein İkincil Yapısının Deneysel Analizinde Kullanımının İncelenmesi
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. YEKBUN ADIGÜZEL
 • Bitkisel Ekstre ve Saf Maddeler İçin Mao-A ve Mao-B İnhibisyon Testlerinin Hptlc'ye Uyarlanması
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Dr. YASEMİN YÜCEL YÜCEL
 • Hanehalkı İşgücü Anketi Kurumsal Nüfus Düzclımclcri
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Bengi İLHAN
 • Mediated City 4. Moving Images Static Spaces
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Aysegül AKÇAY KAVAKOGLU
 • Kurumsal Sosyal İnovasyon: Örgütlerde Sosyal İnovasyon Becerisinin Ölçümüne Yönelik Bir Ölçek Getiştirme Projesi
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi AYLA ESEN
 • Yeni E vitamini Analoğunun Sentezi ve Söz Konusu Analoğun Meme ve Prostat Kanseri Hücrelerindeki Olası Anti-kanser Etkilerinin Biyokimyasal, Biyofiziksel ve Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Araştırılması
  Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Feride Severcan
 • Osmanlı Modernleşmesinin Kökenlerinde Aglosakson Etkisi
  Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Çağrı Erhan
 • Hedefe Yönelik Aptamer-İlaç Konjugatı: Kanser Tedavisinde Hücre İçine Selektifİlaç Taşınması ve Dual İnhibitör Etki
  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nedret Altıok
 • Rüzgâr Hızlarının Makro-MekânsaI İstatistiksel Dağılımının Modellenmesi Ve Rüzgar Enerjisi Santralleri Entegre Sisteminin Farklı Rüzgâr Türbinleri Kullanılarak Ortalama Güç Üretim Seviyesi Ve eşitli Risk ölçütlerine Göre Optimizasyonu
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Akıner Tüzüner
 • Aptamer Kapılı Silika Nanoküreler ile Hızlı Ve Hassas Patojen Tanısı
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Veli Cengiz Özalp
 • Azakumarin Hidrazin Bazlı Biyoortogonal Floresan Prob Tasarımı: Kanser Hücrelerinde Proteinlerin Spesifik Bölgede Görüntülenmesi
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Özlem Dilek
 • Acı ve kirlenmiş suların arıtımına yönelik yüksek performanslı nano-mikrofiltrasyon araçlarının geliştirilmesi
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Çekdar Vakıfahmetoğlu
 • Karşılıklı Bağımlılık, İşbirliği ve Çatışma: Enerjinin Türk Dış Politikasındaki Rolünün Karşılaştırmalı Bir Analizi
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Tolga Demiryol
 • Mimarlık Eğitiminde Öğretim Elemanlarının Akademik Profilinin Tanımlanması: Reflektif bir Pratik Olarak Öğretme ve Öğrenme Süreci Araştırması
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Derya Yorgancıoğlu
 • footer