facebook twitter instagram

logo        logo

Altınbaş Üniversitesi

Yenilik ve Araştırma Projeleri Daire Başkanlığı


Yenilik ve Araştırma Projeleri Daire Başkanlığı Web Sayfasına Hoş Geldiniz...

Bilimsel/Sanatsal Yayın Destekleri

Araştırma, Yayın ve Yurtdışı Faaliyetleri Destekleme Komisyonumuz tarafından öğretim üye ve elemanlarımıza bilimsel/sanatsal yayınları için SCI, SCI(E), SSCI ve AHCI endeksleri tarafından taranan dergilerde yapılan yayınlara verilen desteklerdir. Bilimsel/Sanatsal yayınlara sağlanacak destek miktarı, TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programı çerçevesince yayınlanan listelerde gösterilmiş bilimsel yayın teşvik miktarlarına göre belirlenir. Araştırma, Yayın ve Yurtdışı Akademik Faaliyetleri Destekleme Komisyon kararı ile UBYT’de yer alan bilimsel yayın destek tutarının bir buçuk (1,5) katı destek verilir.

Bilimsel/Sanatsal Yayın Destek Başvurusu, Yayın Destek Başvuru Formu aracılığı ile Başkanlığımıza yapılmakta olup, Başkanlığımız tarafından Komisyona sevk edilmektedir.

Yıllara göre verilen Yayın Destekler

2011-2012 Akademik Yılı

2012-2013 Akademik Yılı

2013-2014 Akademik Yılı

2014-2015 Akademik Yılı

2015-2016 Akademik Yılı

2016-2017 Akademik Yılı


Yayın Destek Başvuru Formu

Bilimsel/Sanatsal Yayın Destek Prosedürü İş Akışı


IV.Yurtdışı Akademik Faaliyet Destekleri:

Üniversitemizde tam zamanlı olarak görev yapan öğretim üye ve elemanlarımızın, yurtdışında düzenlenen bilimsel/sanatsal etkinliklere katılmaları için verilen desteklerdir. Yurtdışı Akademik Faaliyetlere Katılma Desteği, Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılım Destek Başvuru Formu aracılığı ile Başkanlığımıza yapılır. İnceleme sonucu tam ve uygun olan Başvurular, Araştırma, Yayın ve Yurtdışı Akademik Faaliyetleri Destekleme Komisyonu’na sevk edilir. Komisyon tarafından desteklenmesi uygun bulunan başvurular Rektörlüğe, Üniversite Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmek üzere iletilir.

Yurtdışı Akademik Faaliyetleri Destek Başvuruları Eylül, Kasım, Ocak, Mart, Mayıs ve Temmuz ayları içinde yapılmaktadır. Destek başvurusu kabul olan öğretim üye ve elemanlarımız, Konferans dönüşü, Altınbaş Üniversitesi Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılımı Destekleme Kriterleri Yönergesi yer alan destek kalemlerine uygun olan harcamalarının CPM girişini yaparak, fatura asılları ve “Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılım Sonuç Raporu Formu” ile birlikte Başkanlığımıza iletmelidirler.


Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılım Destek Başvuru Formu

Uluslararası Bilimsel/Sanatsal Etkinliklere Katılım Sonuç Raporu Formu

Yurtdışı Akademik Faaliyetleri Destekleme Prosedürü İş Akışı

footer