facebook twitter instagram

logo        logo

Altınbaş Üniversitesi

Yenilik ve Araştırma Projeleri Daire Başkanlığı


Yenilik ve Araştırma Projeleri Daire Başkanlığı Web Sayfasına Hoş Geldiniz...

Bilimsel/Sanatsal Araştırma Projeleri

Üniversitemiz tarafından öğretim üyelerimize start-up amaçlı verilen 1 senelik araştırma fondur. Bu fona başvuran öğretim üyelerimizin, bu projelerini 1,5 sene içerisinde dış destekli fona başvuracak hale getirmeleri beklenmektedir. Yılda iki defa Mayıs ve Kasım aylarının ilk haftası Başkanlığımız tarafından açılan duyuru ile desteklenmek Daire Başkanlığımıza yapılır. Destek başvurularından uygun olanlar ilk Araştırma, Yayın ve Yurtdışı Akademik Faaliyetleri Destekleme Komisyonu’na değerlendirilmek üzere sevk edilir. Komisyon tarafından desteklenmesi uygun bulunan projeler, hakemlere iletilir. Geçerli puanı alan projeler desteklenmek üzere Rektörlüğe ve akabinde Üniversite Yönetim Kurulu’na (ÜYK) sevk edilir. Projelerin başlama tarihi Ocak ve Temmuz’dur.


Bu süreçte Daire olarak, proje başvuru sürecinden, projelerin kabul olup, bütçe kullanımı, proje raporlamaları ve proje kapanışlarına kadar her türlü desteği vermekteyiz. Araştırma projeleri bütçe harcamaları, bursiyer işlemleri vb. gibi proje yönetimi gerektiren konularda, proje yürütücülerimiz ilgili formları kullanarak Başkanlığımıza destek için başvuruda bulunmalıdırlar.

Yıllara Göre Bilimsel/Sanatsal Araştırma Projeleri Desteklerimiz:

2012-2013 Akademik Yılda Başvuru Desteği Alan Öğretim Üyelerimiz

2013-2014 Akademik Yılda Başvuru Desteği Alan Öğretim Üyelerimiz

2014-2015 Akademik Yılda Başvuru Desteği Alan Öğretim Üyelerimiz

2015-2016 Akademik Yılda Başvuru Desteği Alan Öğretim Üyelerimiz

2016–2017 Akademik Yılda Başvuru Desteği Alan Öğretim Üyelerimiz


Bilimsel/Sanatsal Araştırma Projeleri Başvuru Formu

Araştırma Projeleri Harcama-Satın Alma Talep Formu

Bilimsel/Sanatsal Araştırma Projeleri Destekleme Prosedürü İş Akışı


footer