Close

Uluslararasılaşma Stratejisi

Altınbaş Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna uygun şekilde “Dünyada kendisine ve topluma değer katan insanlar yetiştirmek” hedefi doğrultusunda öğrencilerine dünyaya entegre olmuş bir üniversitede öğrenim görme imkânı sunarak, öğrencilerinin globalleşen dünyanın gerektirdiği yetkinliklerle mezun olmalarını sağlamak, Üniversitemizin Uluslararasılaşma alanında bir marka haline getirme çabalarının temel dayanak noktasını oluşturmaktadır.

Üniversitemizin her faaliyet alanı kapsayan, hem Yükseköğretim Kurulu, Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesinde Türk Yükseköğretim alanında uluslararasılaşmaya yönelik temel stratejik politika ve hedefleri göz önünde bulundurularak ve hem de dünyada önde gelen üniversitelerin stratejileri, deneyim ve liderliklerinden faydalanılarak Uluslararasılaşma Eylem Planı oluşturulmuştur.

Altınbaş Üniversitesi, uluslararasılaşma alanında Türkiye’de önde gelen üniversitelerden biri olmak ve uluslararasılaşmanın tüm gerekliliklerini eksiksiz olarak yerine getirebilmek için 3 yıllık hedefler ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak eylem planları oluşturmuştur. Bu hedefler ve eylemler bütününün hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar, sorumlu birimler ve eylem takvimi detaylı olarak ilerleyen bölümlerde yer almaktadır.

Bu doğrultuda, Eylem Planı dört ana başlık altında değerlendirilmiştir;

A. Uluslararası Erişilebilirlik

             A1. Uluslararası Öğrenci Temini

             A2. Uluslararası Personel Temini

B. Uluslararası Bilinirlik

C. Eğitim ve Araştırma

D. Kampüsün Uluslararasılaşması