Close

Kayıt için Gerekli Belgeler

  • Lise diplomasının aslı ve noter onaylı Türkçe ya da İngilizce çevirisi,
  • Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak "Denklik Belgesi"nin aslı,
  • Not Çizelgesinin (Transkript) aslı ve noter onaylı Türkçe ya da İngilizce çevirisi,
  • Sekizinci maddenin 4. fıkrasında belirtilen sınav sonuç belgesinin aslı,
  • Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının noter onaylı sureti,
  • Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
  • Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alacağı "Öğrenim Vizesi" belgesi,
  • 4 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.