Close

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabülü

Başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin değerlendirilmeleri ve kabulleri akademik takvimde belirlenen süreler içinde Üniversite Senatosunun oluşturacağı bir Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Değerlendirmeler adayların sınav puanları ve not çizelgelerindeki genel not ortalamaları göz önüne alınarak yapılır. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi portfolyo esasına göre yapılır.

Kabul edilen öğrencilere vize başvuruları için resmi kabul yazısı gönderilir.

Kabul edilen öğrencileri kayıt sırasında belgelerinin orijinallerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerinin orijinallerini temin edemeyen öğrencilerin kayıtları gerçekleştirilmez ve kabulleri iptal edilir.