Close

STRATEJİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite Politikası

Vizyonumuz:

Mezunlarıyla profesyonel alanda fark yaratan, evrensel bilime değer katan bir üniversite olmak.

Misyonumuz:

Dünyanın ve Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda kendini güncelleyen, yenilikçi, uygulamayı merkeze koyan ve öğrenen odaklı bir anlayışa sahip, inovasyonu önceliğe alan, özgür araştırma imkânını ve ortamını sağlayan, toplumsal sorumluluk bilinciyle özgün katkılar sağlayan çözüm öncelikli üniversite olmak.

Temel Değerlerimiz:

Bilimsellik,

Öğrenci Odaklılık,

Girişimcilik ve Yenilikçilik,

Toplumsal Sorumluluk ve Tarafsızlık,

Uluslararasılaşma,

İyi Yönetişim ve Şeffaflık,

Dinamizm

Ayrıca; bütün faaliyetlerinde dikkate alacağı değerler Üniversitemizin Anayasasında da yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan hak, özgürlükler ve güvence ilkelerini esas alan ve insanlık tarihi boyunca gelişerek bugüne ulaşmış ortak değerler bütününün Altınbaş Üniversitesi’nde tam manasıyla uygulanmasını hedefleyen Anayasamız 2016 yılında hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Altınbaş Üniversitesi Anayasası ile paydaşlarımız arasındaki etkileşim biçiminin, benimsediğimiz temel değerler çerçevesinde geliştirilerek içselleştirilmesi; üniversitemizdeki tüm bireylerin haklarının eşitlik, özgürlük ve karşılıklı sorumluluk temelinde teminat altına alınması; verimli ve uyumlu bir çalışma ortamının varlığının çağdaş yönetişim ilkeleri çerçevesinde sağlamlaştırılması amaçlanmıştır.

Altınbaş Anayasası