Close

Birim

Psikolojik Destek Birimi, Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerine yardımcı olmayı, üniversite ve yurt yaşamına uyumlarını kolaylaştırmayı ve onlara bu konularda gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Üniversitemiz öğrenci ve çalışanları, birimimizden karşılaştıkları kişisel ve ilişkisel sorunlar, kaygı, depresyon, aile ve sosyal ilişkiler, akademik ve iş performansı ile ilgili kaygılar, zorluklar, uyum ve adaptasyon problemleri vb. konularla ilgili destek alabilirler. Birimimizde tüm hizmetler ücretsizdir. 

Bu amaç doğrultusunda birimimiz, bireysel görüşmeler yapar, bireysel, sosyal ve akademik becerileri geliştirmeye, karşılaşılan veya karşılaşabilecek sorunların üstesinden daha kolay gelinmesine yardımcı olur. Yaşanılan sıkıntıların daha iyi anlaşılmasına ve kişinin kendini tanımasına destek olur.

 Görüşmeler yaklaşık 45 dakika sürer. Görüşmelerin zamanına, sıklığına ve kaç hafta süreceğine danışanla birlikte karar verilir. Görüşmelerde GİZLİLİK İLKESİ esastır. Seanslar süresince verilen bilgiler ve paylaşımlar, danışanların izni olmadan kesinlikle başka bir kişi ve/veya kurumla paylaşılmaz. Ancak danışanların kendilerine zarar vermesi ya da bir başkasının zarar görmesi gibi durumlar söz konusuysa, bu bilgiler kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla danışanın bilgisi dahilinde üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

 Çare bulucu hizmetlerin yanı sıra, önleyici ve gelişimsel hizmetler kapsamında öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak seminerler ve grup çalışmaları gerçekleştirilir