Close

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenciler Programı

Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programının amacı öğrencilerimizin ders dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde görevlendirerek, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi kazanmalarını sağlamak ve iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.

2017-2018 akademik yılı Kısmi Zamanlı Çalışma Programı başvuruları 20-30 Eylül 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Yaz dönemi çalışacak öğrenciler için başvurular Mayıs ayında alınmaktadır. Bu dönemler dışında başvuru alınmamaktadır.

Programa başvuracak öğrencilerde aranan özellikler:

  1.       Normal eğitim öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak
  2.       Not ortalaması 2.00’ın üstünde olmak
  3.       Disiplin cezası almamış olmak
  4.       Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak
  5.       İzinli olmayan aktif öğrenci olmak

Program kapsamında haftalık en fazla 10 saat, aylık en fazla 40 saat çalışılmaktadır. Çalışma programları öğrencilerin ders programlarına göre birim sorumluları tarafından oluşturulur.