Close

Yeni kayıtlar için gereken belgeler

KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER -2019

 

1.  2019 - YKS Yerleşme Sonuç Belgesi internet çıktısı

2.  Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi: Bu belgelerin fotokopileri kayıt sırasında Üniversitemizce “Aslı Gibidir” şeklinde onaylandıktan sonra asılları iade edilecektir.

 3.  Nüfus Cüzdanının Aslı ve Fotokopisi: Bu belgenin fotokopisi kayıt sırasında Üniversitece “Aslı Gibidir” şeklinde onaylandıktan sonra aslı iade edilecektir.

 4.  Fotoğraf, 6adet.

 5.  Askerlik durum belgesi:  (1999 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmemektedir) ( e-devlet üzerinden alınabilmektedir.)

 6.  Sabıka Kaydı:  ( e-devlet üzerinden alınabilmektedir.)

 7.  Öğrenim ücreti onayı:  Öğrenci Kayıt sayfasındaki ( http://sis.altinbas.edu.tr/Ogrenci/Ogr0246/Default.aspx)  öğrenim borcunuzun 0 TL olarak gözükmesi  gerekir. Kayıt salonuna girmeden önce bunu kontrol ediniz.

Not: 2019 YKS ile kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.