Close

Öğrenci Ombudsmanlığı

Öğrenci Ombudsmanlığı Nedir?

Öğrenci Ombudsmanlığı, öğrenciler için kampüs içi meseleleri ele alma ve çözme konusunda destek sağlayan birimdir. Birim, öğrenci ve Üniversite arasında köprü görevi üstlenir. Ombudsman, öğrenci talep ve şikayetlerine etkin çözüm bulunmasında; hakları konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesinde; dilek, talep ve şikayetlerini iletmelerinde yol göstericidir.

 

Misyon ve Vizyon

Öğrenci hakları ve sorumlulukları konusunda tüm Üniversite mensuplarında farkındalık yaratarak öğrencilerin hak kaybına uğramalarının önüne geçmeyi, sorumlu davranış ilkelerinin benimsenmesini teşvik etme misyonunu üstlenmiştir. Ombudsmanlığın vizyonu ise, öğrencilerin Üniversitedeki akademik ve idari birimler ile olan ilişkilerinin şeffaf, gelişmeye açık ve kapsayıcı bir işlerliğe kavuşmasına katkı sağlamaktır.

Öğrenci Ombudsmanlığı Yönergesine ulaşmak için tıklayınız