Close

Öğrenci Ombudsmanı Ne Yapar?

Ne yapar?

Öğrencinin soru ve sorunları dinler.

Dilek, talep ve şikayetleri toplar.

Konuları tarafsız bir şekilde araştırır ve onlar hakkında gayrı resmi olarak bilgi toplar.

Üniversitenin kural ve prosedürlerini açıklar.

Bir talep veya şikayeti analiz eder, tanımlar ve öğrencileri kural ve prosedürler doğrultusundayönlendirir.

Öğrenci ve akademik/idari personel arasında tarafsız bölge oluşturarak sorunlara gayrı resmi araçlarla çözüm üretir.

Bir sorun ile başa çıkma konusunda etkili yolları gösterir.

Öğrenci talep form ve dilekçelerini inceler ve resmi dilekçe doldurma hakkında bilgi verir.

Ne yapmaz?

Öğrenci ve kurum arasında taraf olmaz.

Notları veya üniversite kurallarını değiştirmez. Ancak uygulama hatası ve/veya eksikliği tespit edilen konuları Üniversite yönetimine bildirir.

Yasal tavsiye vermez. 

 Öğrenci Ombudsmanlığı’na İletilen Konunun Çözüm Süreci Nasıldır?

Öğrenci Ombudsmanlığı’na iletilen dilek, talep ve şikayetler ofis tarafından incelenir.

Yapılan gerekli araştırmalardan sonra üniversitenin kural ve prosedürlerine uygun olarak seçenekler değerlendirilir.

Uygun görüldüğü takdirde öğrenci direkt konunun muhatabı birime yönlendirilir.

Muhatap birimle iletişime geçilerek iletilen durum hakkında bilgi ve fikir alışverişi yapılır. Buna bağlı olarak öğrenci en kısa sürede dilek, talep ve şikayetiyle ilgili bilgilendirilir.

Karar aşamalarında Öğrenci Ombudsmanlığı diğer birimlere çözüm ve yol gösterme açısından önerilerde bulunabilir.