Close

Öğrenci Memnuniyet Komisyonu Nasıl Çalışır?

- Üniversitede öğrencilerin genelini ilgilendiren konuları masaya yatırır.

- Gerekli hallerde öğrenciyi komisyona davet ederek sorunu ilk ağızdan dinler.

- Konuları öğrenci memnuniyeti çerçevesinde ele alır.

- Kampüs içinde oluşabilecek sorunları önceden saptar ve çözüm üretir.

Komisyonun Katkısı Nedir?

- Üniversite ve öğrenci arasındaki iletişimin güçlenmesini,

- Öğrencilerin memnuniyetini etkileyen konuların şeffaf ve demokratik şekilde ele alınmasını,Sorunların önlenmesine ve adil şekilde çözülmesine katkı sağlar