Close

Yatay Geçişler

Yatay Geçiş Web sitesine erişmek için tıkla 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

BİLGİLER 

Yatay geçişler YÖK'ün"Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır.

  • Yatay Geçişler Kurum içi ve Kurumlararası olarak iki şekilde yapılabilmektedir.
  • Kurum içi Yatay Geçişler aynı kurumda farklı programlar arası geçişi kapsamaktadır.

Öğrencinin ösym puanının yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı ve kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2,29 olması şarttır. Hukuk Fakültesine yapılacak başvurularda ise genel not ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2,75 olması şarttır.

  • Kurumlararası Yatay geçiş:

Yurt içi ve Yurt Dışı olmak üzere iki ayrı kontenjan dahilinde öğrenci almaktadır.

Yurt İçi : Öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az (GNO)4.00 üzerinden (GNO)2.29 olması şartı aranır. Ortalama ile yatay geçiş aynı puan türünden eşdeğer programlara geçişini sağlar.

Yurt Dışı :Yurt dışındaki üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Yurt Dışından Yatay Geçiş Başvuru Koşulları için tıklayınız.

  • Buna ek olarak 2014 yılından itibaren Ek-Madde I kapsamında kurumlararası ve kurum içi yatay geçişlerde yapılmaktadır.

 

Ek – Madde I : MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

Yükseköğretim kurumlarından herhangi birine kayıtlı tüm öğrenciler merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin, eğitim aldığı üniversiteye girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitedeki programın o yılki taban puanına eşit veya daha yüksek ise yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Hazırlık sınıfı ve son sınıf dahil olmak üzere bu geçiş hakkından yararlanabilirler. Öğrenciler bu maddeden yararlanarak ancak 1 defaya mahsus yatay geçiş yapabilmektedir.

DGS ile yerleşenler sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin ön lisans alanı ile tercih edebileceği yerlere ve DGS puanı dikkate alınarak yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı uygulama ilkeleri için tıklayınız. 

*Bu kapsamda Bahar döneminde Ön Lisans programları ile birlikte Lisans Bölümleri için de yatay geçiş başvurusu kabul edilmektedir.   

  

  • İngilizce Yeterlilik

Öğretim dili tümüyle veya kısmen İngilizce olan programlara başvuran adayların dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ingilizce yeterlilikleri Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan ve akademik takvimde tarihleri ilan edilen İngilizce Yeterlilik Sınavları ile belirlenir. İngilizce başarı koşulları Altınbaş Üniversitesi Hazırlık Programı Yönetmeliğine göre uygulanır.

 

Yatay Geçiş (Ek Madde - 1) Akademik Takvimi için tıklayınız.

Yatay Geçiş (Not Ortalaması ile) Akademik Takvimi için tıklayınız.

Ek Madde - 1 ile Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1-  Yatay geçiş başvuru formu

2-  Öğrenci belgesi

3-  Not durum belgesi (Transkript)

4-  Ders içerikleri (Farklı dilde olması durumunda noter tarafından Türkçe ya da İngilizce çeviri yapılması gerekmektedir.)

5- Disiplin durum belgesi (bu ibare öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belgeistenmemektedir.)

6-  Dil Yeterlik Belgesi

7-  Kimlik Fotokopisi

8-  Sınav Sonuç Belgesi: ÖSYS/DGS Sınav Sonuç Belgesi

9- Lise Diploması (Onaylı fotokopisi)

10-  2 Adet vesikalık fotoğraf.

11-  Daha önce Ek Madde 1 kapsamında yatay geçiş yapmadığını belirten belge

12-  TYT/ AYT puantaj tablosu

 

NOT:

  •      Başvuru belgeleri ikişer nüsha şeklinde hazırlanmalıdır. İkinci nüsha asıl belgelerin fotokopisi olabilir.
  •      Yatay Geçiş Başvuru evrakları kayıtlı olduğunuz Üniversiteden mühürlü ve imzalı olmalıdır.

 

 

YATAY GEÇİŞ İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR

Yatay geçişle ilgili sıkça sorulan sorular için tıklayınız.

Lisans programlarına ait taban puanlar için tıklayınız.

Önlisans programlarına ait taban puanlar için tıklayınız.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ  YÖNERGESİ       

Lisans - Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi için  tıklayınız.

 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU YATAY GEÇİŞ  MEVZUATI

Lisans - Ön Lisans Programları Yatay Geçiş Mevzuatı için  tıklayınız

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

YATAY GEÇİŞ İLE GELENLER İÇİN ÜCRET GÖRÜNTÜLEME , KREDİ KARTI İLE ÖDEMEYE BURADAN GİDEBİLİRSİNİZ.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.