Close

Sıkça Sorulan Sorular

Altınbaş Üniversitesi, temel yaklaşımı her koşulda insan olan "Altınbaş Holding"in eğitim alanında önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak faaliyetine başlamıştır. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde eğitime önemli destek sağlayan Altınbaş Holding, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini holding kurucusu Sayın Mehmet Altınbaş'ın vasiyeti doğrultusunda kurulan Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı ile birlikte sürdürmektedir. Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı çoğunluğu burslu olmak üzere modern teknoloji ile donatılmış kampüsünde Türkiye'yi geleceğe taşıyacak gençlerimizi en çağdaş yöntemlerle yetiştirmek amacıyla üniversite kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Altınbaş Üniversitesi 2008 yılında kurulmuştur ve ilk kez 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmiştir.

Altınbaş Üniversitesinin kuruluş yasasında aşağıdaki akademik birimler mevcuttur:

 • Eczacılık Fakültesi
 • Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
 • Hukuk Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme Fakültesi
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Meslek Yüksekokulu
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Lisans programlarına öğrenci kabulü bazı programlara ÖSYM'nin yaptığı merkezi sınav yoluyla, bazı programlara ise özel yetenek sınavıyla olur.

Lisans programlarına ayrıca yatay ve dikey geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilir.

Altınbaş Üniversitesi’nin öğrenim dili;

 • İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği bünyesindeki programlar için İngilizce,
 • Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri MYO bünyesindeki programlar için Türkçe,
 • Hukuk programı için ise %30 İngilizcedir.

Eğitim dili tümüyle veya %30 İngilizce olan programlara yerleştirilen öğrencilerden İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayanlar zorunlu İngilizce hazırlık programına alınırlar.

Türkçe programlara yerleştirilen öğrenciler de isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydolabilir. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydolan tam burslu öğrenciler Hazırlık Programı süresince üniversitenin belirleyeceği bir öğrenim ücreti öderler.

Altınbaş Üniversitesinde öğrenim dili tümüyle veya %30 İngilizce olan programlara yerleştirilen öğrencilerden yeterli düzeyde İngilizce bilmeyenler bir yıllık İngilizce hazırlık programına alınırlar. İngilizce hazırlık programında öğrenciler İngilizce öğrenirler. Hazırlık programını bir yılda tamamlayamayan öğrenciler hazırlık programına bir yıl daha devam edebilirler.

Türkçe programlara yerleştirilen öğrenciler isterlerse İngilizce hazırlık programına kaydolurlar, isterlerse İngilizce hazırlık programında okumadan doğrudan birinci sınıfa başlarlar. İsteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Sınıfına kaydolan tam burslu öğrenciler Hazırlık Programı süresince üniversitenin belirleyeceği bir öğrenim ücreti öderler.

Altınbaş Üniversitesi İngilizce hazırlık programı beceri temelli eğitimi benimsemiştir; konuşma, yazma, okuduğunu anlama, konuşulanı anlama becerilerinin geliştirilmesine ağırlık verilir.

Altınbaş Üniversitesinin eğitim yaklaşımı öğrencinin kendisini geliştirmesini öne çıkaran öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıdır.

Bu yaklaşımın özellikleri şunlardır:

 • Proje temelli uygulamalı dersler
 • İş ve çalışma yaşamıyla iç içe eğitim
 • Sosyal sorumluluk proje dersleri
 • Esnek program yapısı
 • Çok sayıda seçimli ders
 • Çift anadal programları
 • Yandal programları
 • Yenilikçi, yaratıcı ve araştırmaya yönelik eğitim
 • Etkileşimli öğrenme
 • Mezun olur olmaz elinden iş gelen mezunlar
 • Girişimcilik dersi
 • İletişim becerilerini geliştirmeye yönelik dersler ve uygulamalar
 • Takım çalışmasına yönelik dersler ve uygulamalar
 • İngilizce eğitim
 • Değişim programları yoluyla yurt dışında eğitim
 • Teknoloji desteği

Altınbaş Üniversitesinde üstün başarılı öğrenciler çift anadal programına kaydolabilirler.

Çift anadal programına katılan öğrenci kendi dalı yanında ikinci bir dalda daha diploma alır. Örneğin bilgisayar mühendisliğine kayıtlı bir öğrenci elektrik-elektronik mühendisliği ile çift anadal yaparak hem bilgisayar mühendisliği diploması hem elektrik-elektronik mühendisliği diploması alır.

Çift anadal programını normal eğitim-öğretim süresinde tamamlamak olanaklı olmakla birlikte daha da fazla sürebilir.

Altınbaş Üniversitesinde başarılı öğrenciler yandal programına kaydolabilirler.

Yandal programına katılan öğrenci kendi dalında diploma almak yanında ikinci bir dalda da sertifika alır. Örneğin bilgisayar mühendisliğine kayıtlı bir öğrenci işletme yandalı yaparak bilgisayar mühendisliği diploması yanında işletme sertifikası alabilir.

Yandal programını normal eğitim-öğretim süresinde tamamlamak olanaklıdır.

Altınbaş Üniversitesinde öğrencilerin girişimcilik dersini almaları özendirilir.

Girişimcilik dersi kazanç getirmeye yönelik yenilikçi bir fikrin nasıl uygulamaya konacağı konusunda bir derstir. Girişimciliğin temeli yenilikçi bir fikrin ortaya konmasıdır.

Altınbaş Üniversitesinde öğrencilerin bir sosyal sorumluluk projesi yürütmeleri zorunludur.

Sosyal sorumluluk projesi toplumsal gelişmeye yönelik bir projedir. Örneğin toplumun bir kesiminin doğayı koruma bilincini artırmak için bir çalışma yapılması bir sosyal sorumluluk projesi olabilir.

 • Meslek Yüksek Okulu, Mahmutbey'de ana yerleşkeye 300m uzaklıktaki yeni binamızdadır. 
 • Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Hizmetleri SHMYO Bakırköy Yerleşkesinde,
 • Mühendislik fakültesi ise Mahmutbey Yerleşkesi’ndedir.
 • Diğer tüm fakülteler ise Merkez kampüsümüz Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi'ndedir.

Adres bilgileri için lütfen tıklayınız.

Programın Avantajları Nelerdir?

 • 1 program, 2 ülke, 3 dil, 4 yılda iki diploma
 • Denklik problemi ortadan kalkıyor
 • Türkiye ve Almanya arasında ilk ve tek çift diplomalı hukuk lisans programı
 • Hukuk otoritelerinden Türk, Alman ve Amerikan Hukuku alanında yoğun eğitim
 • Yurtdışı yaşam ve öğrenim tecrübesi
 • Programa katılan öğrencilerin tamamı burs ile destekleniyor
 • Uluslararası düzeyde mükemmel kariyer fırsatları

2017/2018 öğretim yılı için programa yerleşme nasıldır?

 • Programa Türkiye'den başvuran öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yerleştirilecektir.
 • Programın toplam kontenjanı 30 öğrenciden (Köln Üniversitesi: 15 öğrenci; Altınbaş Üniversitesi: 15 öğrenci) oluşmaktadır.
 • Uluslararası öğrenciler için 7 kontenjan ayrılmıştır.
 • Ayrıca belirli kontenjan dahilinde Uluslararası Ofis üzerinden öğrenci alınabilecektir. Başvuru için aşağıda yer alan e-posta adresine yazabilirsiniz: international@altinbas.edu.tr

Yatay geçiş başvuruları için:
http://www.altinbas.edu.tr/tr/ogrenci-rehberi/ogrenci-isleri/yatay-gecisler

Programın süresi ve öğrenim dili nedir?

 • Lisans programını tamamlama süresi dört yıldır (8 yarıyıl).
 • Programa her iki ülkeden kabul edilecek öğrenciler, iki ülkenin Hukuk Lisans Eğitimini alacaklardır. Öğrenciler birlikte olarak öğrenimlerinin ilk iki yılını Köln Üniversitesinde, son iki yılını ise Altınbaş Üniversitesinde tamamlayacaklardır. 
 • Programın dili Türkçe ve Almanca'dır.
 • Öğrencinin hukuk öğrenimine başlayabilmesi için Almanca dil bilgisinin Köln Üniversitesinin yapacağı sınav sonucunda en az B2.2 (Lehrbereich Deutsch als Fremdsprache der Universitaet zu Köln) veya Test-DaF seviyesinde olması gerekmektedir.
 • Hazırlık okulundan muaf olmak isteyen öğrenciler Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (“The Common European Framework”) kapsamında yer alan “Test-DaF” veya B2.2 (Lehrbereich Deutsch als Fremdsprache der Universitaet zu Köln) düzeyinde Almanca Dil bilgisini gösterir belge getirmeleri gerekmektedir.
 • Almanca dil bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrenciler (B1 seviyesinden az olanlar), Almanca hazırlık sınıfında 1 yıl yoğun dil eğitimi alır (Derse devam zorunluluğu vardır).
 • Hazırlık sınıfı Goethe-Enstitüsü tarafından yürütülecektir
 • Almanca dil seviyesi B1 ve üzerinde olan öğrenciler Köln Üniversitesi’nde B2.2(Lehrbereich Deutsch als Fremdsprache der Universitaet zu Köln seviyesine çıkıncaya kadar bir yıl süresince Almanca dil eğitimi alacaklardır.Öğrencinin dil koşulunu sağlaması için en fazla 2 yıl süre verilir.
 • 2 yıl içinde dil koşulunu sağlayamayan öğrenci, ÖSYM tarafından Türkiye’de başka bir üniversitenin veya kaydının bulunduğu Altınbaş Üniversitesi’nin eşdeğer bir programına yerleştirilebilir.

Programın ücreti ne kadardır? Burs olanakları var mıdır?

Altınbaş Üniversitesi 2017/2018 akademik yılı ücretleri (KDV dahil):

Yıllık Ücret%100 Burslu%50 Burslu%25 Burslu
39.990 TL 0 TL 19.995 TL 29.992,5 TL
 • Öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere, eğitim süresi ücretini her yıl Altınbaş Üniversitesi’ne ödemekle yükümlüdür. Bu sürelere Köln Üniversitesi'ndeki eğitim süresi de dahildir. Köln Üniversitesi’ne ayrıca öğrenim ücreti ödenmemektedir.
 • Her yarıyıl başında öğrenci ayrıca Köln Üniversitesi’ne yaklaşık 260 EURO öğrenim harcı öder. Bunun karşılığında eyalet sınırları içindeki tüm toplu taşıma araçlarından (tren, otobüs, metro vb.) ve üniversitenin her türlü hizmetinden (internet vb. gibi) ücretsiz olarak faydalanabilir.(http://verwaltung.uni-koeln.de/studsek/content/studium/rueckmeldung_amp_semesterbeitrag/uebersicht_semesterbeitraege_seit_2010/
 • Hukuk eğitiminde üstün akademik başarı gösteren öğrenciler Almanya’daki yaşam masraflarını karşılamak üzere DAAD gibi çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs olanakları da elde edebilirler

 

Burs olanakları

 • Öğrenci ÖSYM puanına göre en az %25 burslu* yerleştirilir.
 • Bunun yanı sıra ilk kayıt esnasında B2.2 (DaF-Universitaet zu Köln) veya Test-DaF seviyesinde Almanca dil belgesine sahip olan her öğrenciye ilave %25 burs* Altınbaş Üniversitesi tarafından verilecektir.
 • ÖSYS kitapçığında programın kod numarası, kontenjanları ve burs oranları aşağıdaki gibidir: 

 

Fakülte Adı

Program Adı

Süre

Puan Türü

Kontenjan

Bakınızlar

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Tam Burslu)

4

TM-3

3

10, 17, 125, 166, 251, 826

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 Burslu)

4

TM-3

3

10, 17, 125, 166, 251, 826

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%25 Burslu)

4

TM-2

9

10, 17, 125, 166, 251, 826

* Yukarıda bahsi geçen tüm burslar Altınbaş Üniversitesi’nin "öğrenim ücretini" kapsamaktadır. Almanya'daki yaşam giderleri dahil değildir.

Almanya’ da konaklama imkânları nasıldır?

 • Almanya’da konaklama ile ilgili araştırma ve mali yükümlülük öğrenciye aittir.
 • Almanya’da konaklama konusu konut/yurt temini, olası yurt bekleme süresi veya kira sözleşmesinin hazırlanması süreci açısından iyi bir zaman planlaması gerektirir. Bu sebeple öğrenciye kaydını yaptırdıktan hemen sonra konaklama konusu ile bir an önce ilgilenmesi önemle tavsiye edilir.
 • Konaklama seçeneklerini aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz: 

           http://www.kstw.de/index.php?option=com_content&view=article&id=315&Itemid=11&lang=de

Vize işlemleri nasıl yapılmaktadır?

 • Bu programa yerleştirilen öğrenci Almanya’da öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür. Öğrenci ilgili ülke vizesi alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidir.
 • Vize başvurusu esnasında SGK tarafından "AT 11" belgesi istenilebilir.
 • Öğrencinin vize başvurusu yapabilmesi için Almanya’daki öğrenim ve geçim giderlerinin finansmanına ilişkin Almanya’daki bir bankada (İş Bankası, Ziraat Bankası veya Deutsche Bank gibi) kendi adına açılacak olan “bloke hesaba” yaklaşık 8.640 Euro yatırması gerekir. Öğrenci bu hesabından her ay 1/12’ ni çekebilir.
 • Aşağıda yer alan “ Vize başvurusu hakkında genel bilgiler”, "Öğrenci ve öğrenim vizesi hakkında bilgi notu" ile "Öğrenim ve geçim giderlerinin finansmanına ilişkin bilgi notu" başlıklı linkleri de inceleyiniz.
 • Vize Başvurusu Hakkında Genel Bilgiler:

http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/02-visa/0-visa.html

 • Öğrenci ve öğrenim vizesi hakkında bilgi notu:

http://www.tuerkei.diplo.de/contentblob/4516620/Daten/6779556/23studentenohnestipendium.pdf

 • Öğrenim ve geçim giderlerinin finansmanına ilişkin bilgi notu:

http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/03-rk/08-beglaubigungen-und-beurkundungen/sperrkonto.html

Daha fazla ilgi için

Bahar ŞENTÜRK YEŞİLYURT ( Program Tanıtım Uzmanı)
bahar.yesilyurt@altinbas.edu.tr
(0212) 604 01 00/4008

 

Dr. Öğretim Üyesi Murat Can ATAKAN  (Hukuk Fakültesi/Program Direktörü):
murat.atakan@altinbas.edu.tr


Ass. iur. Ayşegül ALTINBAŞ, LL.M. (Program Koordinatörü):
aysegul.altinbas@altinbas.edu.tr

 

Altınbaş Üniversitesi İletişim Bilgileri:

Altınbaş Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşkesi - Merkez Kampüs
Büyükdere caddesi, No: 147,
Esentepe / İSTANBUL
(0212) 604 01 00

ÖSYM Bursu

Üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirilecekleri programlarda belirlenen burs oranlarıyla eğitim görmeye başlar.
   • Tam burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücretinin tamamından
   • % 75 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücretinin dörtte üçünden
   • % 50 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücretinin yarısından
   • % 25 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler ise öğrenim ücretinin dörtte birinden muaf olurlar.
Burslar Programın öğrenim süresince devam eder, öğrenim dili İngilizce olan burslu programları kazanan öğrenciler için burs, İngilizce Hazırlık Programını da kapsar. Üniversitemize dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin normal eğitim-öğretim süreleri ise intibak ettirdikleri sınıf göz önüne alınarak belirlenir. Bu sürelerin aşılması durumunda burs oranı, ilk yıl giriş oranının %80'ine, ikinci yıl için %50'sine düşer. Üçüncü yıla uzama durumunda burs tümüyle kesilir.

Altınbaş Üniversitesi Bursu:

LYS yerleştirme puan türü sıralamasında ilk 2000 arasında yer alan ve Altınbaş Üniversitesine yerleştirilen öğrenciler ayda 1.000 TL destek bursu almaya hak kazanır. Destek bursu, öğrencilerin eğitimlerini başarıyla sürdürmeleri koşuluyla normal öğrenim hayatları boyunca yılda 9 ay süreyle verilir. Bu öğrencilere ayrıca bir dizüstü bilgisayar hediye edilir.

Onur Bursu:

İngilizce Hazırlık Programından sonraki her akademik yılın sonunda, hem o yıl için bağlı oldukları öğretim programında belirtilen normal dersleri almış hem de genel not ortalamasını 3.50’nin üstünde tutmuş öğrencilere verilen burstur. Öğrenciler, belirlenen Onur Bursunu o yıl boyunca aşağıda gösterilen oranlarla almaya devam eder. Aynı koşulları sağlayan giriş %25, %50, %75 burslu öğrencilere de aynı oranlarda burs verilir. Bu burs için her akademik yıl başında yeniden değerlendirme yapılır. Burs için başvuruya gerek yoktur. Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü burs kazanan öğrencileri belirler ve yazılı olarak bilgilendirir.

 

Not Ortalaması Burs Oranı
Bölüm Birincisi Öğretim ücretinin % 100'ünü ödemez.
Bölüm İkincisi Öğretim ücretinin % 50'sini ödemez.
Bölüm Üçüncüsü Öğretim ücretinin % 25'ini ödemez.

Spor ve Sanat Başarı Bursları:

Çeşitli spor veya sanat dallarında ulusal ve uluslararası başarılar elde etmiş öğrenciler arasından Üniversite adına spor veya sanat faaliyetlerinde bulunmak üzere seçilenler ile üniversite adına ulusal ve uluslararası başarılar elde eden öğrencilere verilen burstur.

Diğer Burs ve Destekler:

Bu bursların yanı sıra Çalışma Bursu, Destek Bursu, Öğrenim Kredisi ve %15 Kardeş İndirimi gibi imkanlar sunulmaktadır. Ücretsiz İngilizce Hazırlık Yaz Okulu ve ücretsiz Güzel Sanatlara Giriş Kursu da öğrencilere sağlanan avantajlar arasında yer almaktadır.
Ayrıca, Üniversitemiz, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 3 şehit çocuğuna, tam burs verecektir.

SORU: Bursum devamsızlık yaparsam kesilir mi?

CEVAP: Bursunuz devamsızlık ya da dersten kalma durumlarında kesilmez.

SORU: Bursum hangi koşullarda kesilir

CEVAP: Burslar, programın öğrenim süresince devam eder, öğrenim dili İngilizce olan burslu programları kazanan öğrenciler için burs, İngilizce Hazırlık Programını da kapsar. Bu sürelerin aşılması durumunda burs oranı, ilk yıl giriş oranının %80'ine, ikinci yıl için %50'sine düşer. Üçüncü yıla uzama durumunda burs tümüyle kesilir.

SORU: Okulu uzattığımda kesilen bursumun ücretlendirilmesi girdiğim yıldan mı hesaplanır?

CEVAP: Okulu uzattığınız ilk yıl bursunuzun tamamını kaybetmezsiniz. Bursunuz kademeli olarak kesilir. Uzattığınız yılın ücretinden hesaplanarak, ilk yıl % 20 oranında, ikinci yıl %50 oranında ve üçüncü yılda ise tamamı kesilir.

SORU: Bursumun sadece eğitim ücretini mi kapsar?

CEVAP: LYS puanıyla aldığınız burs sadece eğitim ücretinizi kapsar. Çift anadal yapma durumunuzda mevcut bursunuz bu programlarda da uygulanır. Yaz okuluna kalma, alttan ve üstten ders alma durumlarında da mevcut bursunuzdan yararlanabilirsiniz.

Öğrenim ücretleri, takip eden her yıl için Mütevelli Heyeti tarafından günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın o yıl için ilan edilen yeni öğrenim ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdür.