Close

Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri

Sıra No

Üye İsimleri

Görevi

1

Prof. Dr. Çağrı ERHAN

Rektör

2

Prof. Dr. Giyasettin BAYDAŞ

Rektör Yardımcısı

3

Prof. Dr. Ahmet Kasım HAN

Rektör Yardımcısı

4

Prof. Dr. Talat ÇİFTÇİ

Rektör Yardımcısı

5

Prof. Dr. Hakkı SUNAY 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

6

Prof. Dr. Mehmet TANOL

Eczacılık Fakültesi Dekanı

7

Prof. Dr. Bünyami ÖZGÜLTEKİN

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V.

8

Prof. Dr. Leyla ATEŞ

Hukuk Fakültesi Dekan V.

9

Prof.Dr. Berrin Ceylan ATAMAN

İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı

10

Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ

İşletme Fakültesi Dekanı

11

Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

12

Prof. Dr. Tunç FIŞGIN 

Tıp Fakültesi Dekanı

13

Prof. Dr. Hayrettin Kemal SEZEN

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.

14

Prof.Dr.Cevat DEMİR 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Üye

15

Prof. Dr.Aykut KARAMAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Üye 

16

Prof. Dr. Saim KILIÇ

İşletme Fakültesi Üye

17

Ali Sırrı SİLE

Genel Sekreter/Raportör