Close

Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Nedir?

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Üniversitemizde Erasmus Personel Hareketlilikleri en fazla 7 güne kadar desteklenmektedir. Başvuru miktarına ve başvuru başına ihtiyaç duyulacak hibe miktarına göre hibe verilebilecek hareketlilik süreleri, faydalanıcı başına 5 veya 6 gün sınırlandırılabilir. Ulusal Ajans tarafından, Personel hareketlilikleri için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Hareketliliğin Gerçekleştirilebileceği (Ev Sahibi) Kurumlar

ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir.

Erasmus Anlaşmaları kapsamında belirtilen Eğitim Alma Kontenjanları için ''Değişim Evrakları'' sekmesine bakınız.

Seçim Şartları Nelerdir?

- Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir.

- Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.

- Hizmet alımı yolu ile yükseköğretim kurumunda istihdam edilen personel ile yükseköğretim kurumu arasında sözleşme olmadığından, bu kişiler personel hareketliliğinden faydalanamaz.

Gerekli Başvuru Belgeleri 

1. Başvuru Formu (Forma ulaşmak için Değişim Evrakları sekmesini tıklayınız)  

2. Altınbaş Üniversitesi yetkilileri tarafından imzalanmış taslak Ders Verme Anlaşması (Başvuru aşamasında karşı kurumdan onay alınmasına gerek olmamakla birlikte başvuru kabul aldığı takdirde onay alınacak formun içeriğinin büyük ölçüde aynı olması beklenmektedir. Bu çerçevede karşı kurum ile içerik konusunda görüş alışverişinde bulunulması tavsiye edilmektedir.) (EK.3 Ders Planı EK.4 İş Planı) 

3. Kabul Mektubu (başvuru aşamasında e-mail yeterlidir.) 

Başvuru belgeleri Erasmus Koordinatörlüğü’ne (Mahmutbey Kampüsü, D Blok, 1. Kat Oda:105 ) şahsen teslim listesi doldurularak imza karşılığı teslim edilmelidir.

Değerlendirme Kriterleri

Bütün başvurular, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan değerlendirme kriterleri çerçevesinde, Altınbaş Üniversitesi Araştırma, Yayın ve Yurtdışı Akademik Faaliyetleri Destekleme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 

 

ULUSAL ÖNCELİKLER

1

Daha önce hareketlilik faaliyetine katılmamış olunması

+ 20 puan

Daha önce hareketlilik faaliyetine katılım gösterilmiş ise

1 kez

+15 puan

2 kez

+10 puan

3 kez

+5 puan

4+ kez

+0 puan

2

Daha önce hareketlilik faaliyetine dâhil olmayan bölümden/programdan/birimden başvurmuş olunması

+10 puan

Daha önce hareketlilik faaliyetine katılım gösterilmiş bir bölüm/program/birim ise

1 kez

+7,5 puan

2 kez

+5 puan

3 kez

+2,5 puan

4+ kez

0 puan

3

Daha önce hareketlilik faaliyeti ile gidilmemiş kuruma/ülkeye  gitmek üzere başvurulmuş olunması

+ 10 puan

Daha önce başvurulan hareketlilik faaliyeti ile gidilmiş kuruma gitmek üzere başvurulmuş olması

1 kez

+7,5 puan

2 kez

+5 puan

3 kez

+2,5 puan

4+ kez

0 puan

*4

Engelli Personel*

+10 puan

*5

Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel önceliklendirilir*

+15 puan

6

Vatandaşı olunan ülkeye gitmek üzere başvurmak

-5 puan

7

İdari Personel (Eğitim Alma Hareketliliği başvurusunda)

+10 puan

       

 

KURUMSAL ÖNCELİKLER

1

Ortaklıkların geliştirilmesi hedeflenen öncelikli ülkelerin ziyaret edilmesi

İsveç, İrlanda, Finlandiya, Birleşik Krallık

+10 puan

Almanya, İspanya, Fransa, Belçika

+7,5 puan

Danimarka, Avusturya, Norveç, İsviçre (Hareketlilikler İsviçre Hükümeti tarafından finanse edilmektedir)

+5 puan

Polonya, Portekiz, Makedonya, Yunanistan

+2,5 puan

2

Ortaklıkların geliştirilmesi hedeflenen öncelikli akademik alanlarda çalışıyor olmak

Bilgisayar Mühendisliği, Eczacılık, Gastronomi, Hukuk, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım (Grafik Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Plastik Sanatlar, Sinema ve Televizyon, Takı Tasarımı), Tıp,  Yönetim Bilişim Sistemleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Yönetimi

+10 puan

Endüstri Mühendisliği, Meslek Yüksek Okulu, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Siyaset ve Kamu Yönetimi,

+5 puan

3

"Times Higher Education List"'de ilk 1000'de yer alan Üniversitelerin ziyaret edilmesi

+15 puan

4

Ders Verme Planının / Eğitim Alma Planının Kalitesi (Toplam 15 puan) 

- Hareketliliğin Genel Amacı, Hedefleri,

+3 puan

- Gönderen ve ev sahibi kurumun modernizasyonu ve uluslararasılaşma stratejisi için yaratacağı katma değer

+3 puan

- Ders Planının içeriği

+3 puan

- Beklenen çıktı ve etkiler

+3 puan

- Üniversite/Türkiye/İstanbul Tanıtımını içermesi

+3 puan

*5

Daha önce hareketlilik gerçekleştiren Personel'in gerçekleştirdiği hareketliliğin kalitesi (sunum, rapor, resim) ve (var ise) çıktısı (anlaşma, proje, ortak makale… vb.) *

+15 puan

6

Erasmus (Akademik Birim) Koordinatörü olmak (Resmi atama yazısı ile  görevlendirilme gerekmektedir.)

+5 Puan

*7

Yabancı Dil Notunun %10'u *

+ puan

Geçerli Yabancı Dil Sınavları : KPDS, YDS, TOEFL, YÖKDİL  (YÖK Eş değerlik tabloları kullanılacaktır)

Yurtdışında 2 yıl süresince öğretim üyeliği yapmış olmak ve/veya Türkiye'de öğrenim dili %100 İngilizce olan bir programdan mezun olmak 100 üzerinden 80 puan olarak değerlendirilecektir.*

8

Altınbaş Üniversitesi'nde Hizmet Süresi

En az 5 yıl olan personel

+10 puan

En az 4 yıl olan personel

+7,5 puan

En az 3 yıl olan personel

+5 puan

En az 2 yıl olan personel

+2,5 puan

9

Toplam İş Tecrübesi

En az 5 yıl olan personel

+10 puan

En az 4 yıl olan personel

+7,5 puan

En az 3 yıl olan personel

+5 puan

En az 2 yıl olan personel

+2,5 puan

10

Bir önceki başvuru çağrısında hibe almaya hak kazandığı halde, başvuru çağrısında belirtilen son tarihe kadar, mucbir sebebler dışında, vazgeçme dilekçesini teslim etmeme (sebebin mücbir olup olmadığı Ulusal Ajans'a danışılacak, Üniversitenin ilgili Komisyonu tarafından değerlendirilecektir). 

-20 puan

Hibe Miktarları

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Engelli akademik/idari personelin hareketliliği katılımında, ihtiyaç duyabileceği ek desteği karşılamak üzere (refakatçinin konaklama ve seyahat masrafları …vs.) mali destek sağlanabilmektedir. 

Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen hayat pahalılığına göre Program Ülkeleri grupları ve günlük hibe miktarları;

Ülkeleri grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları

1. Grup

Birleşik Krallık, Danimarka, Hollanda, İrlanda, İsveç

144 €

2. Grup

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan

126 €

3. Grup

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti

108 €

4. Grup

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90 €

(14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır.) 

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, verilen hibe yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99  km arası

20 €

100 - 499 km arası

180 €

500 - 1999 km arası

275 €

2000 - 2999 km arası

360 €

3000 - 3999 km arası

530 €

4000 - 7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.300 €