Close

Programlar

Mimarlık Okulu

Mimarlık Okulunda çocukların mimarlığı ve kentlerin oluşmasında mimarların rolünü anlamaları, mimarlığa dair bilgi ve beceri kazanmaları, yaşadıkları mahalle, sokak ve okullarından başlayarak kenti oluşturan doğal ve yapısal elemanların farkına varmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla, çevrelerini mimari bakış açısıyla bir bütün olarak algılayabilmelerine ve yaratıcı bir şekilde yeniden yorumlayabilmelerine yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Doğa ve Çevre Bilinci Okulu

Doğa ve Çevre Bilinci Okulu’nda çocuklara doğa ve çevre ile daha etkileşimli bir ilişki kurmaları, doğal çevrenin korunması ve doğal kaynakların bilinçli tüketilmesi yönünde bilinç kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, her bireye sorumluluk düştüğüne dair farkındalık, bilgi ve beceri kazandırılmasına yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu atölyemiz bu dönem aktif değildir.

Sürdürülebilir Dünya Okulu

İnsan modernleşme süreciyle birlikte doğayla olan bağlarından yavaş yavaş kopmuş, şehir yaşantısı içinde çoğu zaman aylarca toprağa bile basamadan yaşar hale gelmiştir. Çarpık ve plansız kentleşme sonucu yeşil alanlar yok edilmiştir. Sürdürülebilir Dünya Okulunun amacı, çocuklarda bireysel davranışlarımızın sonuçlarının tüm dünyayı nasıl etkilediği konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaçla, nitelikli ve sürdürülebilir çevreleri önemseyen ve talep eden bir nesil yetişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu atölyemiz bu dönem aktif değildir.

Kısa Film ve Animasyon Atölyesi

Bu atölyede amaçlanan öğrencilerin sözel düşünme güçlerini geliştirirken, kendi ürettikleri bu hayal dünyasını üç boyutlu hale getirebilmelerini sağlamaktır. Hikaye yazma ve yazdıklarını resmedebilmek üzerine çalışılacak bu atölye 9-12 yaş grubu öğrencilerine keyifli bir öğrenme süreci sunuyor. Bu atölyemiz bu dönem aktif değildir.

Çocuklarla Felsefe Atölyesi

Bu atölye öğrencileri bambaşka bir bakış açısıyla tanıştırmayı hedefliyor. Çevremizde meydana gelen, her gün bir yerlerde karşımıza çıkan, yahut kişisel hayatımızda yaşadığımız sorunları yeni bir boyutta düşünmeyi öğreteceğimiz bir atölye... 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı bu atölyede, öğrenciler felsefece düşünmeyi ve sorunlar bir de bu açıdan yorumlamayı öğrenecek.

Haklarımız, Demokrasi ve Biz Atölyesi

Demokrasi, okula ilk adım atıştan itibaren öneminin ve değerinin ezber edildiği bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Fakat kavramsal olarak ezberlediğimiz bu kavramı gerçekte ne kadar biliyor ya da ne kadar uyguluyoruz? Somut örneklerle içinin doldurulacağı bu atölyede, 10-14 yaş arası çocuklarda demokrasi kavramının içselleştirilmesi hedefleniyor.

“100 Yıl Önce Nasıl Yaşıyorduk?” Atölyesi

İnsanlar önceden nasıl yaşıyorlardı? Bir yerden bir yere nasıl gidiyorlardı? Nasıl besleniyorlardı? Teknoloji ne kadar gelişmişti? Tüm bu soruların cevaplanacağı bu atölye film gösterimleri ve posterlerle renklenecek. Atölyemiz 8-14 yaş arası çocukları kapsamaktadır.

“Büyüyünce Ne Olacağım?” Atölyesi

"Büyüyünce ne olacaksın?" sorusunun sayısız cevabı olabilir. Ama çocuklar bunların ne kadarının farkında? Peki, hedeflenen mesleği yapabilmek için önce neler yapılması gerekiyor? Bu atölyeyle öğrenciler hem bu sorulara cevap verebilecek, hem de hayallerini eğlenceli bir şekilde dile getirecek. Atölyemize 8-14 yaş arası çocuklar katılabilmektedir.

Zaman Yolcuları; Geçmişe Misafir Olmak Atölyesi

Bundan yıllar öncesinde bir gün geçirdiğinizi düşünün, ne yerdiniz, ne giyerdiniz? Bu atölyeyle, tarihin sadece savaşlardan, antlaşmalardan ve kurulup yıkılan devletlerden ibaret olmadığını çocuklara anlatmak istiyoruz.10-14 yaş arası çocukların katılabileceği bu atölyede, hem teorik bilgiler edinilecek hem de kostüm tasarımı yapılabilecek.

“Toplumu Bilmek Ne Demek?” Atölyesi

Sosyolojik açıdan birey ve toplumu inceleyeceğimiz, sosyoloji ve diğer bilimler arasındaki ilişkiyi göreceğimiz bir atölye. Değişik bir bakış açısı kazanırken eleştirel düşünme yeteneğimizi geliştireceksiniz. 8-14 yaş arası çocuklar bu atölyemize katılabilir.

Gençlerle Hukuk: Demokrasi Nedir, Nasıl Sağlanır?

Bir insanın temel hak ve özgürlükleri nelerdir? Bir mahkemede neler olur? Duruşmada kim neyi savunur? Hukuksal sorunlarda neler yapmamız gerekir? Bu atölyede bu soruları ve daha fazlasını cevaplayacağız. 14-18 yaş arası gençlerin dahil olabileceği bu atölye, günlük hayatta karşılaşabileceğimiz sorunlar için yol gösterecek.

Bilinçli İlaç Kullanımı Atölyesi

İlaç nedir, ne gibi durumlarda kullanılır? Herkesin bize verdiği ilaç kullanılır mı? İlaç kullanımına alternatif yollar nelerdir? Eczacılık fakültesi hocalarıyla bu soruların cevaplarını arayacağız. Atölyemiz 10-12 yaş arası çocuklara yöneliktir.

İnternet ve Sosyal Medya Araçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı

İletişimimizin önemli bir bölümünün internet ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiğimiz bu dönemde, bu konuda daha detaylı bilgiler edinebileceğiniz bir atölye. İnternet nedir, nelerden oluşur? Sosyal medya araçları nasıl kullanılmalıdır? Bu soruların cevaplarını bu atölyede bulacağız. Atölyemiz 9-11 yaş arası çocuklara yöneliktir.Mimarlık Okulunda çocukların mimarlığı ve kentlerin oluşmasında mimarların rolünü anlamaları, mimarlığa dair bilgi ve beceri kazanmaları, yaşadıkları mahalle, sokak ve okullarından başlayarak kenti oluşturan doğal ve yapısal elemanların farkına varmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla, çevrelerini mimari bakış açısıyla bir bütün olarak algılayabilmelerine ve yaratıcı bir şekilde yeniden yorumlayabilmelerine yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.