Close

Vizyon ve Misyon

MİSYONUMUZ

Altınbaş Üniversitesi  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun misyonu; Üniversitemiz ilkelerini baz alarak, iyi insan yetiştirmeyi, evrensel değerler ışığında öncelikle ülkemizin gereksinimine yanıt verecek, sağlık alanında; uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla, mesleki bilgi ve beceriyi edinmiş, sektörün ve piyasa koşullarının gereklilikleri dâhilinde sahip olunması gereken yetkinliklerle donanmış, bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda, üstün bilgi ve beceri ile donatılmış, topluma faydalı teknik elemanların yetişmesini sağlamaktır.

 

VİZYONUMUZ

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu; Sağlık sektöründeki kurum/kuruluşlar tarafından öncelikli olarak tercih edilen insan kaynağının yetiştirilerek sektöre kazandırılması hedefi doğrultusunda, eğitim-öğretim kalitesinin en üst düzeye çıkartılması için güncel mesleki gelişmelerin ve değişimlerin sürekli takip edilmesi ile ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın, tercih edilen, üretken, çevresi ile etkin iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, toplumsal gereksinimler doğrultusunda mesleki becerilerle donatılmış ve ülkesine karşı sorumluklarını bilen sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesinde öncü eğitim kurumu olmaktır.