Close

Ön Lisans Programı

Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 1.        Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama
 2.        Mesleki iletişim becerisini geliştirme
 3.        Programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma
 4.        Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma
 5.        Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma
 6.        Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma
 7.        Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma
 8.        Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 1.       Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
 2.       Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanının gerektirdiği tıbbi terminoloji, insan anatomisi ve hastalıklar bilgisi ile ilgili terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanır.
 3.       Mesleki uygulamaları için gerekli olan temel bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve ofis cihazlarını etkin şekilde kullanır.
 4.       Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak örgütsel iletişim, yönetim ve organizasyon, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
 5.       Bir yabancı dili temel düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları, hastalar ve hasta yakınları ile iletişim kurar.
 6.       Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirir.
 7.       Diğer sağlık disiplinleri ile çalışır.
 8.       Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 9.       Tıbbi Sekreterlik ilkelerini ve kurallarını bilir. Hasta haklarına ve hasta mahremiyetine saygı duyar ve korur.
 10.   Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapar, belgeleri sınıflayıp dosyalar, organize eder, dosyalama tekniklerine göre arşiv işlemlerini yürütür.
 11.   Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
 12.   Hastalıkları ve hastalıklara yönelik işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre kodlama işlemlerini yapar.
 13.   Sağlık kayıtlarına yönelik istatistiki veriyi hazırlar ve sunar.
 14.   Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
 15.   Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusundaki bilgi ve becerisiyle hastanın sosyal güvencesine göre kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapar.
 16.   İşaret dilini temel düzeyde kullanarak hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurar.