Close

Programın Amacı

Vizyonumuz

Programımız; ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen, disiplinlerarası ilişki kurabilen, girişimcilik ruhu kazanmış, sürdürülebilir insani ve toplumsal gelişme için sosyal adaletin ve insan refahının gelişimine katkıda bulunan, küresel değişim ve gelişimle birlikte çeşitlenen sosyal sorunlar karşısında sorumluluk alabilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Misyonumuz

Programımız; ulusal ve uluslararası düzeyde değişim ve rekabete hazır, işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, etik sorumluluğa sahip, toplum sağlığını ve bireylerin yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilimi ve evrensel değerleri kullanabilen, sosyal hizmet mesleğinin iyi bir uygulamacısı olmak üzere bilgi ve beceriyle donanmış meslek elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Sosyal Hizmetler Ön Lisans derecesi ve Pearson Assured sertifikası almaya hak kazanırlar.

Eğitim Türü: Örgün Öğretim - İkinci Öğretim

Eğitim Dili:Türkçe