Close

Program Başkanının Mesajı

Özgenur Reyhan KURTULDUDeğerli Gençler;

Sosyal Hizmetler Programı, toplumda profesyonel yardım ve desteğe ihtiyaç duyan başta dezavantajlı (engelli, yaşlı vb.) bireyler olmak üzere, çocuk, genç, aile, eğitim, sosyal refah, toplumsal sorunlar gibi konularla ilgilenen ve toplumsal iyileşmeyi amaç edinmiş bir alandır. Bir bilim dalı olarak ülkemizde 1940’lardan itibaren gerek akademik alanda gerekse toplumsal yapı pratiğinde var olmasına ve bu alanda birçok nitelikli bilim insanı aracılığıyla eğitim verilmesine rağmen halen bilimsel düzeyde hizmet eğitimi almış meslek personellerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlamak amacıyla Sosyal Hizmetler Programımız toplumun ihtiyaçlarına ve sosyal sorunlara duyarlı profesyoneller yetiştirmeye devam etmektedir.

Mezunlarımız sosyal hizmet veren pek çok kamu kurumunda, özel sektör ve sivil toplum sektöründe ihtiyaç duyulan sosyal hizmet yardımcı elemanı, araştırmacı ve uzman yardımcısı olarak yetişmektedirler. Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, rehberlik ve araştırma merkezleri, özel rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakımevleri, ıslahevleri, Adalet Bakanlığı’na bağlı cezaevleri ve denetimli serbestlik büroları, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlar, yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve sosyal yardım birimlerinde çalışabilmektedirler. Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı olarak bizler, toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki sorunlarına çözüm arayan ve sosyal iyiliklere aracı olmaya gönül vermiş kıymetli arkadaşlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.

Öğretim Görevlisi Özgenur Reyhan KURTULDU 
Sosyal Hizmetler Program Başkanı