Close

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumunun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. 

Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün programındaki (EX) notu aldığı dersler dışındaki not ortalamalarına katılan dersleri en az (DD) notuyla, katılmayan dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’ın üstünde olması gerekir. Genel not ortalaması 3.00-3.49 arası olan öğrenciler onur, 3.50-4.00 arası olan öğrenciler yüksek onur belgesi alarak  mezun olurlar. Onur ve yüksek onur almaya hak kazanan öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

Başka bir Üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans / lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı Üniversitede okumuş olmaları gerekir.