Close

Ön Lisans Programı

 •          Kazanılan Derece:

 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Derecesi Almaya hak kazanırlar.

 

 •          Kayıt ve Kabul Koşulları

A) Kabul Koşulları:

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Programa “YGS-5”  puan türüne göre öğrenci kabul edilir.

Öğrencilerimizin bu programda eğitim almak için aşağıdaki koşulları sağlaması beklenir.

 •   Bayanlar için 160 – 180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır),
 •   Erkekler için 170 – 190 cm. arası boya sahip olmak  (Boy-kilo orantılı olmalıdır),
 •   Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak,
 •   Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

B) Kayıt Koşulları:

Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için;

 • Sağlık durumu, askerlik görevi, öğrenim vizesi ve benzeri yönlerden engellerinin olmaması,
 • Ön lisans ve lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin Türkiye'de bir liseden veya Milli   

     Eğitim Bakanlığınca lise dengi olarak kabul edilen yurt içinde veya yurt dışındaki bir okuldan  

      mezun olduklarını gösteren bir belgeye sahip olması,

 • Üniversiteye kabul edilen ve belirlenen şartları sağlamış olanların Üniversite tarafından belirlenecek diğer belgeleri de sağlamaları koşulu ile ve tespit edilen öğrenim ücretlerini ödemeleri üzerine kayıtları kesin olarak yapılır.
 • Belgelerinde noksanlık ve tahrifat olanların ve başka bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olanların kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.

 

 •          Mezuniyet Koşulları

 

Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin tüm derslerden en az DD notu alarak genel not ortalamasının 2.00’ın üstünde olması gerekir. Genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir. Öğrencilerin 90 AKTS zorunlu, 30 AKTS seçmeli olmak üzere en az 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, başarılı olmaları ve programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

 Başka bir Üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı Üniversitede okumuş olmaları gerekir.

 

 

 •          İstihdam Olanakları

 

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde hizmet veren yurtiçi ve yurt dışı yolcu taşıyan ulusal ve uluslararası havayolu şirketleri, havalimanları gibi sivil havacılıkla ilgili her türlü kurum ve kuruluşta çalışabilirler.

 

 •          Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans düzeyine geçiş yapabilirler.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.

ü  Havacılık İşletmeciliği

ü  Lojistik Yönetimi

ü  Ulaştırma ve Lojistik

ü  Uluslararası Lojistik

ü  Turizm ve Otelcilik

ü  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

ü  Seyahat İşletmeciliği

ü  Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

ü  Turizm İşletmeciliği

 

 •          Eğitim Türü

Örgün Eğitim