Close

Mezuniyet Koşulları

Akademik yılsonunda toplam 120 AKTS ders almak ve başarılı olmak, mezuniyet Ağırlıklı Not Ortalamasının en az 2.00 olması, İşyeri Uygulamalı Eğitimi (Staj) etkinliğini toplam 20 iş günü yapmak ve öğrencinin FF notu olmaması gereklidir.