Close

Programın Amacı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek şekilde tasarlanmıştır.