Close

Ön LisansProgramı

Kazanılan Derece

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Derecesi ve Pearson Assured Sertifikası almaya hak kazanırlar.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programına kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite giriş sınavı sonuçlarına göre yapılır. Programa “YGS-6”  puan türüne göre öğrenci kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 90 AKTS zorunlu, 30 AKTS seçmeli olmak üzere en az 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları ve programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrenciler kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, danışmanlık şirketlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilmektedirler.

 

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar,  dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda başarılı oldukları takdirde “Sağlık Yönetimi” veya “İşletme” lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır. 

Eğitim Türü

Örgün Eğitim ve Uzaktan Eğitim

 • Sağlık yönetimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilme becerisi
 • Sağlık politikalarını takip edebilme ve yorumlayabilme becerisi
 • Sağlık kurumlarındaki finansal tabloları analiz ederek, strateji geliştirebilme becerisi
 • İnsan kaynakları planlaması yaparak verimliliği arttırma becerisi
 • Sağlık hizmetlerinde bilgi teknolojilerini yeterince kullanabilme yetkinliği
 • Sağlık alanında iş sağlığı ve güvenliği temel ilke/kurallarının uygulanabilirliğini sağlama becerisi
 • Dürüstlüğe, etik kurallara, aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olma ve bu özelliklere değer verme becerisi
 • Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi anlayışını uygulayabilme becerisi
 • Tıbbi araç ve gereçleri iyi tanıyan, cihaz alımlarında en verimli kararı alabilme becerisi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı mezunu;

 • Sağlık yönetimi alanında kullanılan genel kavramları temel düzeyde açıklar.
 • Sağlık yönetimi alanında kullanılan toplam kalite yönetim süreçlerini açıklar.
 • Sağlık yönetimi alanındaki işletme fonksiyonlarını (yönetim, organizasyon, halkla ilişkiler, insan kaynakları, maliyet muhasebesi, pazarlama) ilgili yöntem ve teknikleri kullanarak amacına uygun olarak temel düzeyde yürütür.
 • Eğitim alanına yetecek kadar tıbbi terminolojiye ve hastalıklar ile ilgili temel bilgiye sahiptir.
 • Sağlık kurumlarında tıbbi kayıt, tıbbi dokümantasyon ve arşivleme bilgisine sahiptir
 • Tıbbi dokümantasyon ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır.
 • Sağlık Yönetimi alanında kullanılan bilgisayar programlarını tanır ve kullanır.
 • Sağlık Yönetimi alanında kullanılan toplam kalite yönetimi süreçlerine hakim olup, amacına uygun olarak kontrol eder ve uygular.
 • Sağlık Yönetimi alanında lider, kendine güvenen ve üretken bir birey olarak, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde sorumluluk alır.
 • Sağlık sistemlerinde sağlık planlamaları, sağlık politikaları ve sağlık sektörlerini oluşturan etkenleri tanıma, değerlendirme ve birbiriyle kıyaslayabilme becerisine sahiptir.
 • Sağlık kurumlarında  ekonomik ve yönetimsel açıdan değerlendirme yaparak, sağlık sektörüne uygulayabilecek kadar iktisat, muhasebe, işletme, hukuk ve finansal yönetim bilgisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ya da sözlü olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
 • Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verir ve bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkındadır.