Close

Bölüm Olanakları

Altınbaş Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde ve irtibat halinde bulunulan çözüm ortakları ile birlikte öğrencilerin staj yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde destek sağlanmaktadır. Uygulama dersleri hastane ortamında simülasyon yöntemi ile ya da kurumlar için hazırlanan projelerde öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak gerçekleştirilmekte, öğrencinin ‘sağlık kuruluşu işleyişini’ görmesini sağlayarak gerçekleştirilmektedir.