Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Programın vizyonu, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine yeni bakış açıları kazandırmak; öğrencilerimize Avrupa standartlarında iyi bir eğitim vermek; mezun olduklarında ve işletmelerde görev aldıkça iş yerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını temin etmelerini sağlamak; çalışanı, işvereni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen riskleri ortadan kaldırarak ya da zararları en aza indirerek ülke ekonomisine katkıda bulunacak mezunlar yetiştirmektir.

Misyon

Programın misyonu,İş Sağlığı ve Güvenliğini yasal bir sorumluluktan öte çalışma hayatının temeli olarak gören bireyler yetiştirmek; iş sağlığı ve güvenliğine bilimin ve teknolojinin getirileriyle beraber artı değer katarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterlilikleri artırmak ve bu etkinin devamlılığını sağlamaktır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara iş sağlığı ve güvenliği alanında diploma verilir. Diplomayı alan her öğrencimiz İşyeri Teknikeri unvanı elde eder. Ayrıca diplomasını alan mezunlarımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda İş Güvenliği Uzmanı olmaya hak kazanır.

Kayıt ve Kabul Koşulları

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen üniversite giriş sınavının YGS 2 puan türünden yeterli puan almış olmak.

Mezuniyet Koşulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencilerinin mezun olabilmesi için 4 yarıyıllık programda yer alan 120 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri, en az 2.00 Genel Akademik Not Ortalaması ile başarılı bir şekilde tamamlaması gereklidir.

Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün programındaki (EX) notu aldığı dersler dışındaki not ortalamalarına katılan dersleri en az (DD) notuyla, katılmayan dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’ın altında olmaması gerekir. Genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

Başka bir üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı üniversitede okumuş olmaları gerekir.

İstihdam Olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Programından mezun olan öğrencilerimiz tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan C sınıfı iş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda tüm kurum ve kuruluşlarda “İş Güvenliği Uzmanı” olarak görev alabilmektedirler.

Üst Dereceye Geçiş

Programı başarıyla bitiren mezunlar stajlarını da tamamladıktan sonra DGS sınavında da başarı göstermeleri durumunda aşağıdaki lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

  •          Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  •          İş Sağlığı ve Güvenliği
  •          İşletme
  •          İşletme Yönetimi
  •          Sosyal Hizmet
  •          Sosyoloji