Close

Mezuniyet Koşulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencilerinin mezun olabilmesi için 4 yarıyıllık programda yer alan 120 AKTS kredi karşılığındaki tüm dersleri, en az 2.00 Genel Akademik Not Ortalaması ile başarılı bir şekilde tamamlaması gereklidir.

Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün programındaki (EX) notu aldığı dersler dışındaki not ortalamalarına katılan dersleri en az (DD) notuyla, katılmayan dersleri ise (S) notuyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00’ın altında olmaması gerekir. Başka bir üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı üniversitede okumuş olmaları gerekir.