Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Hukuk alanında hizmet veren kurumların aradığı nitelikli insan gücü yetiştirmek ve iş hayatında tercih edilen mezunları ile referans gösterilen bir program olmaktır.

Misyon

Gerekli hukuki terimleri kullanabilen, hukuki kavramlara hakim, büro içinde ve dışında gerekli organizasyonu sağlayarak iletişim kurabilen, bilgisayarda ofis programlarını kullanarak hızlı ve resmi yazışmalar yapabilen, dosyalama ve arşivleme becerisine sahip, kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturabilen, temsil becerisi yüksek, hukuki dosya takibi yapabilme yeteneğine sahip olan, özverili, nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olan öğrenciler, Hukuk Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı unvanını alırlar.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik programına kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite giriş sınavı sonuçlarına göre yapılır. Programa “YGS-3”  puan türüne göre öğrenci kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve 90 AKTS’ si zorunlu, 30 AKTS’ si de seçmeli olmak üzere en az 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları ve programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Adliye teşkilatında, avukatlık bürosunda, baroda, hukuk müşavirliği veya özel işletmelerin hukuk servisi ya da icra takip servislerinde çalışma imkanına sahiptirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar,  dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda başarılı oldukları takdirde “Halkla İlişkiler” , “Halkla İlişkiler ve Tanıtım”  veya “İşletme” lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır. 

Eğitim Türü

Örgün Eğitim