Close

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programdaki derslerde uygulanacak olan ölçme ve değerlendirme şekilleri Ön lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak her bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu bitirme ve telafi sınavı /ödev/sunum/proje olmak üzere yürütülmektedir.