Close

Program Başkanının Mesajı

Hukuk sekreterleri, kamu ve özel sektörde avukatlık, adalet sarayı ve çeşitli kurum ve kuruluşların hukuk birimlerinde çalışan kişilerin günlük işlerini organize eden, belge hazırlayan, büro içi ve dışı haberleşmeyi sağlayan, dosyalama ve arşivleme hizmetlerini kendine özgü olan hukuki kavramlarla, deyim ve terimlerle yapabilen, toplantı ve seyahat organize etme bilgi ve becerisine sahip, nitelikli kişilerdir. Hukuk birimlerinde ortaya çıkan nitelikli büro elemanı ihtiyacından doğan bu meslek, bu alandaki vazgeçilmez ara eleman ihtiyacını giderecektir.

Dolayısıyla, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programının amacı, hukuk sektöründe gerekli hukuksal terim ve deyimleri bilen, hukuki kavramlara hakim, büro içinde ve dışında gerekli olan haberleşmeleri, organizasyonları sağlayıp iletişim kurabilen, etkili ve akıcı sunum yapan, bilgisayarda ofis programlarını kullanarak yazışma yapabilen, dosyalama ve arşivleme yapmayı bilen, kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturabilen, Türkçe’yi iyi konuşabilen, temsil etme becerisine sahip, hukuk dosyalama sistemini ve dava hizmetlerini izleyebilen özverili, nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Altınbaş Üniversitesi MYO Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı bu özverili mesleği seçmeye karar vermiş öğrencilerin teorik altyapılarını desteklemeyle birlikte, uygulamalı dersleri ve zorunlu staj uygulamasıyla mesleki hayatlarına en etkin biçimde hazırlanmalarını sağlamaktadır.

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Başkanı

Dr. Zeynep Ayfer BOZAT