Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Çağdaş ve teknolojik gelişmeleri mesleki alanla bütünleştiren, hızlı karar verebilen, çözüm odaklı, yaratıcı düş gücünü çağın teknoloji ve tasarım ilkelerine uygulayabilen, nitelikli yardımcı grafik tasarımcılar kazandırmaktır.

Misyon

Çağdaş tasarım ilkeleri ve meslek etiğinden yola çıkarak; konusunda kendini geliştirmiş, kültürel ve yerel doku zenginliklerinin farkında olan, özgün tasarımlar üretebilen nitelikli ara elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Grafik Tasarım Ön Lisans Derecesi ve Pearson Assured Sertifikası almaya hak kazanırlar.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) YGS-5 puan türünde yeterli puan elde etmek.

Mezuniyet Koşulları

Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin tüm derslerden en az DD notu alarak genel not ortalamasının 2.00’ın üstünde olması gerekir. Genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir. Öğrencilerin 90 AKTS zorunlu, 30 AKTS seçmeli olmak üzere en az 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, başarılı olmaları ve programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

Başka bir Üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı Üniversitede okumuş olmaları gerekir.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız masaüstü yayıncılık, reklam ajansları, televizyon kanalları, matbaalar, ambalaj sanayii, dijital reklam ajansları, sosyal medya ajansları gibi sektörlerde iş imkânına sahip olurlar.

Üst Dereceye Geçiş

Öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Grafik, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatları, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım eğitimi veren lisans programlarına geçiş yapabilirler.