Close

Ön Lisans Programı

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Grafik Tasarım Ön Lisans Derecesi ve Pearson Assured Sertifikası almaya hak kazanırlar.

Kayıt ve Kabul Koşulları

Kabul Koşulu: Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) YGS-5 puan türünde yeterli puan elde etmek.

Mezuniyet Koşulları

Yüksekokul lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin tüm derslerden en az DD notu alarak genel not ortalamasının 2.00’ın üstünde olması gerekir. Genel not ortalaması 3.00'den 3.49'a kadar olan öğrenciler onur, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir. Öğrencilerin 90 AKTS zorunlu, 30 AKTS seçmeli olmak üzere en az 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, başarılı olmaları ve programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

 Başka bir Üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin ön lisans/lisans diploması alabilmeleri için en az son iki yarıyılı Üniversitede okumuş olmaları gerekir.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız masaüstü yayıncılık, reklam ajansları, televizyon kanalları, matbaalar, ambalaj sanayii, dijital reklam ajansları, sosyal medya ajansları gibi sektörlerde iş imkânına sahip olurlar.

Üst Dereceye Geçiş

Öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Grafik, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Sanatları, Grafik Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım eğitimi veren lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim 

 • Tasarım sorununu analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisi
 • Alanı ile ilgili konularda araştırma, çalışma yapabilme ve çalışma arkadaşlarına bilgi aktarabilme becerisi
 • Disiplinler arası çalışma becerilerine sahip olabilme
 • Sanatsal, Kültürel, estetik gelişim ve etkilerini, çağdaş sanat ve tasarım ürünleri üzerinden değerlendirebilme becerisi
 • Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
 • Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurabilme
 • Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranabilme becerisi
 • Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme.

Program Çıktıları

1)     Sanat ve tasarım bilgilerini bir ürünü ya da süreci tasarlarken kullanabilmeli. Edindiği bilgi ve becerileri etkin kullanabilmeli ve mesleki üretimde değerlendirebilmeli.

2)     Tasarım sorununu analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilmeli.

3)     Alanı ile ilgili konularda araştırma ve çalışma yapabilmeli.

4)     Disiplinlerarası çalışma becerilerine sahip olabilmeli.

5)     Öğrenme gereksiniminin süreklilik gerektirdiğini kavrayabilme, kendini geliştirme alışkanlığı edinebilmeli.

6)     Kazandığı bilgi ve becerileri çalışma sürecine aktarabilmeli.

7)     Çalışma alanında gerekli iletişimi kurma alışkanlığı kazanabilmeli.

8)     Teknolojiyi kullanma yeteneğine sahip olabilme.

9)     Etik değerlere, fikir ve sanat eserlerine ilişkin sorumluluk duygusuna sahip olabilme.

10)Etkili iletişim kurabilme, ilişkilerini gözden geçirebilme ve uyumlu biçimde yürütebilme.

11)Alanındaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilme ve destek verebilme becerisine sahip olabilme.

12)Üretkenliğe yönelik yapıcı bir eleştirel yaklaşımı geliştirebilme.

13)Tasarım çözümlemelerinde sosyal ve kültürel değerlerle ilgili bilinç sahibi olabilme.

14)Tasarım sorunu çözümünde çevreye duyarlı malzemeler kullanabilme.

15)Özgün, yaratıcı ve işlevsel bir tasarım anlayışı ortaya koyabilme.

16)Program sayesinde iş hayatında karşılaştığı sorunları algılayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme.

17)Mesleki performans ve ilişkiler bağlamında tüm süreçlere (tasarım-basım-sunum) ilişkin bireysel ve profesyonel stratejiler ve planlar geliştirmek.

18)Görsel iletişim araçlarını mesleki olarak kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olabilme.

19)Sistemli düşünme becerisi ve düşüncelerini aktarma yetisi kazanma.