Close

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Altınbaş Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği” uyarınca yapılmaktadır.