Close

Program Başkanının Mesajı

Öğr. Gör. Gül KOÇYİĞİT

Günümüzde dünya genelindeki çatışmalardan ve afetlerden etkilenenlerin yarısından fazlasını çocuklar oluşturmaktadır. Çocukların karşı karşıya kaldığı çok sayıdaki risk; mutlulukları, fiziksel güvenlikleri ve gelecekleri üzerinde yıkıcı etki yaratmaktadır. Çocukların şiddetten, sömürüden, istismar ve ihmalden korunması; gerek koruma aktörleri gerekse bir dizi sektör uzmanı dâhil olmak üzere insani amaçlı eylemlerde çalışan herkes için acil öncelik taşımaktadır.

Farklı yaşlardaki kız veya erkek çocuklarının, çocuk korumaya veya diğer hizmetlere erişimleri daha az düzeyde olabilir. Bazı çocuklar sosyal pozisyonları veya etnik kimlikleri dolayısıyla dışlanabilir. Bu durum insanlar arasındaki daha geniş ayrımcılık hallerini yansıtabilir. Belirli çocuklar; evde diğer çocuklara ya da hasta bir aile bireyine bakmak gibi üstlendikleri görevler, çalışma saatleri, hareket edememeleri veya engelleri, bakım düzenlemeleri gibi faktörleri içeren kendi şartları dolayısıyla dışlanabilir. Çocuk koruma müdahaleleri, korumaya ihtiyacı en fazla olan bu çocuklara ulaşmak amacıyla yenilikçi ve yaratıcı yollar bulmak zorundadır. Ayrımcılık ve dışlanma şekilleri ve vakaları tanımlandığında çocuk koruma çalışanlarının ve diğer insani yardım çalışanlarının hızlı müdahale etmeleri gerekir.

Altınbaş Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri çocuk hakları sözleşmesini temel alarak çocukların gelişim dönem özelliklerinin farkında olan, çocuğun temel haklarını bilen, savunan ve bu hakların iyileştirilmesi ile ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışmalar yürüten, çocuğun bakımı ve korunması için gerekli özeni gösteren ve konuda ailelerle ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikçi bir yaklaşımı benimseyen elamanlar yetiştirmektir.

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı- Öğr. Gör. Gül KOÇYİĞİT