Close

Ön Lisans Programı

  •          Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve 30 iş günü zorunlu stajını tamamlayan öğrenciler 4. dönem sonunda Çocuk Koruma ve Bakımı Hizmetleri Ön lisans Diploması ve Pearson Assured sertifikası alırlar.

  •          Kayıt ve Kabul Koşulları

Ön Lisans programlarına, Lise veya Meslek Lisesi diplomasına ek olarak, ÖSYM tarafından yapılan Ölçme Seçme ve Yerleştirme sınavında alınan puan ve öğrencinin yaptığı tercihe ve ortaöğretim başarı puanına göre yerleştirme yapılır. Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı YGS 5 puan türüne göre öğrenci almaktadır.

  •          Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve 30 iş günü (6 haftalık) zorunlu stajını tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

  •          İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanların istihdam alanları şöyle sıralanabilir: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu ve özel sosyal hizmet kurumlarında, sağlık kurum ve kuruluşlarında, Çocuk ve Gençlik Merkezleri'nde, Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde, Sevgi Evleri'nde, Toplum Merkezleri'nde çalışabilmektedirler. Bunun dışında, sivil toplum örgütlerinde de istihdam edilebilmektedirler. Çocukların devlet korumasına alındığı mülteci merkezlerinde, sosyal çalışma gerektiren çeşitli projelerde, Unicef gibi uluslararası organizasyonlarda ve gönüllü yardım kuruluşlarında yönetici, bakım uzmanı vb. görevlerde bulunabilirler.

 

  •          Üst Dereceye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler.

  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim),

  İktisat (Açıköğretim),

  Kamu Yönetimi (Açıköğretim),

  Maliye (Açıköğretim),

  Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim),

  İşletme (Açıköğretim),

  Konaklama İşletmeciliği(Açıköğretim)

 

  •          Eğitim Türü

Örgün Eğitim