Close

Programın Amacı

Çocuk Gelişimi programı, öğrencilerin araştırmacı, bilimsel, etik ve demokratik bir eğitim ortamında: hem ulusal hem uluslararası alanda çocuk gelişimi ve eğitimi çalışmalarına yön verecek, akademik çalışmalara katkılarda bulunacak, konusunda uzman çocuk gelişimciler olarak yetişmesini sağlayan bir misyon üstlenmiştir. Çocukların gelişimini her doğrultuda takip edip değerlendirebilen; fiziksel, bilişsel, zihinsel, dil ve sosyal olmak üzere tüm gelişim alanları hakkında bilgili ve donanımlı uzmanlar yetiştirmek programın ana hedefidir. Bu doğrultuda, programdaki dersler teori ve uygulamayı birleştirecek şekilde tasarlanmıştır.