Close

Ön Lisans Programı

 •          Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bilgisayar Programcılığı Ön Lisans Derecesi ve Pearson Assured sertifikası almaya hak kazanırlar.

 

 •          Kayıt ve Kabul Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan iki aşamalı (YGS ve LYS) sınav sonuçlarına göre yapılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adayların seçme sınavında aldıkları puanlarına ve Lise puanlarının katkılarına göre öğrencileri seçtikleri bölümlere yerleştirir. Bilgisayar Programcılığı Programı YGS 1 puan türüne göre öğrenci almaktadır.

 •          Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve minimum 120 AKTS kredi yükünü tamamlayarak, tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin programda tanımlanan stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

 •          İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olanlar bilgisayar programcılığı alanında kamu kuruluşları ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgiler ile donatılmış olarak yetiştirilirler.  

 

 •          Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisans eğitim programlarına başvurabilirler.

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi bölümlerine devam edip lisans diploması alabilirler.

 

 •          Eğitim Türü

Örgün Eğitim ve Uzaktan Eğitim

Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 • Bilgisayar programcılığı alanında temel kavram ve donatılara sahip olma ve gelişen teknolojiyle beraber yaşam boyu öğrenme anlayışını geliştirme becerisi.
 • Alana ilişkin bilgileri analiz etme, karşılaştırma, yorumlama ve değerlendirme becerisi.
 • Problem tanımı yapabilme, buna uygun algoritma tasarlayabilme becerisi.
 • Veri tabanı yönetim sistemi kurgulayabilme bilgi ve becerisi.
 • Etkileşimli web sayfaları geliştirebilme becerisi.
 • Nesne tabanlı programlama yöntemi ile yazılım geliştirebilme becerisi.
 • Bireysel veya takım çalışması yapabilme yetkinliği.
 • Güncel bilgi ve bilişim teknolojilerini takip edebilme yetkinliği.
 • Yazılım ve donanım arızalarını tespit edip, çözüm üretebilme yetkinliği.
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi.
 • Meslek etiğine sahip olma yetkinliği.
 • İnsanlığa ve topluma saygı duyan bir birey olabilme yetkinliği.

Program çıktıları aşağıdadır:

 • Bilgisayar programcılığı alanındaki temel kavram ve teorileri kavrar.
 • Bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli ileri teknolojik araçları kullanabilecek bilgiye sahiptir.
 • Alanında bir problemin tanımını yapıp, çözümü için gerekli verileri tanımlayıp algoritmasını tasarlayabilir.
 • Temel ofis ve ticari yazılımları kullanabilir.
 • Bilgisayar teknolojilerine ait güncel donanım bilgisine sahiptir. Uzmanlık gerektirmeyen donanım problemlerini tanımlayıp çözüm geliştirebilir.
 • Yazılım geliştirebilmek için gerekli platformu belirleyip bilgisayar programlama dillerini kullanarak uygulamalar geliştirebilir.
 • Veri tabanı tasarlayıp, sorgulayıp, yönetip bir veri tabanı yönetim sistemi kurgulayabilir.
 • Web sayfalarını kullanıcıyla etkileşimli olarak tasarlayıp, sunucu taraflı uygulama geliştirebilir.
 • İşletim sistemlerinin sınıflandırılması ve mimarisi hakkında temel kavramları bilip, sistem kurup yönetebilir.
 • Bilgisayar ağ sitemleri ve yönetimi hakkında temel kavramları bilir.
 • Bir sistem tasarımını araştırma yöntemlerini kullanarak yapabilir, bulguları yorumlayabilir ve teknik raporları yapıp etkin bir şekilde sunabilir.
 • Genel ve teknik iletişim kuralları çerçevesinde kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilir, etkin iletişim kurabilir.
 • Alanında ve insani ilişkilerinde sosyal sorumluluk ve meslek etik bilincine sahiptir.
 • Bireysel veya takım çalışması yapabilmeye yatkındır.

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

x

-

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

2

x

-

-

-

-

-

-

x

x

-

-

-

3

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

4

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

x

X

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

6

x

x

X

x

x

X

x

-

-

-

-

-

7

x

x

X

x

x

X

x

-

-

-

-

-

8

x

X

x

x

x

X

x

-

-

-

-

-

9

x

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

10

x

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

11

x

x

X

X

X

X

x

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

x

-

-

x

-

x

13

-

-

-

-

-

-

x

-

-

x

X

x

14

-

-

-

-

-

-

x

-

-

x

-

x