Close

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak, Yükseköğretim Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabulü, merkezî olarak yapılan Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan elde etmek.