Close

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

 

Yabancı Diller Yüksekokulu PUKÖ döngüsü çerçevesinde ve “sürekli gelişim - öğrenen organizasyon” ilkesinden hareketle aşağıdaki alanlarda iyileştirme çalışmalarını yapmaktadır:

 

Kalite ve Akreditasyon

·         Kalite Komisyonun oluşturulması (04.10.2018)

·         Kurum İçi Değerlendirme raporunun tamamlanması (KİDR – Ekim 2018)

 

İyileştirme Çalışmaları Çerçevesinde Alınan Kararlar

-       Yeni oluşturulan Kalite Komisyonunun görev dağılımı, çalışma akışları, toplantı sıklığının belirlenmesi ve tutanaklarının arşivlenmesi,

-          Web sitemizin güncellenmesi ve denetime hazır hale getirilmesi

-          Bu raporun iç ve dış paydaşlarla paylaşılması

-          Üst yönetici değerlendirme sistemimizin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi

-          Tanımlanmadığını tespit ettiğimiz süreç yazımlarının yapılması ve akış şemalarının güncellenmesine karar verilmiştir. Bu bağlamda iyileştirme eylem planı yapılıp uygulamaya konmuştur.

·         İngilizce Hazırlık Okulu İç Değerlendirme raporunun tamamlanması (İHO-İDR – Kasım 2018)

·         Akreditasyon alınması (Pearson Assured – Eylül 2017)

·         Akreditasyon denetiminin başarıyla tamamlanması (Pearson Assured - Ekim 2018)

 

Sürekli Gelişim

·         Yeniden yapılandırma

-          Sürekli Gelişim Birimi (CPDU)

Var olan Sürekli Gelişim Birimi (CPDU), 2018-2019 Akademik yılında 2018-40 ve 2018-51 numaralı YDY Yönetim Kurulu kararları ile MDB ve TİB için ayrı ayrı olmak üzere yeniden yapılandırılmıştır. 

 

-          Performans Değerlendirme Sistemi (PASS)

 

Performans Değerlendirme Sistemi revize edilip, yeniden yapılandırılmıştır. Bu bağlamda profesyonel sorumluluklar ve mesleki gelişim çalışmaları yeniden tanımlanıp aşağıdaki anahtar performans göstergeleri ile yeniden belirlenmiştir, ölçme araçları oluşturulmuştur. Aşağıdaki izlence kriterleri aracılığı ile eğitim-öğretim ve mesleki gelişim süreçleri güvence altına alınmaktadır.  

Performans Değerlendirme Sistemi

 

Eğitim Öğretim Tasarımı ve Aktarımı

·       Eğitim-Öğretim programlarımız PUKÖ döngüsü çerçevesinde aşağıdaki gibi sürekli iyileştirmeye tabi tutulur: