Close

Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedeflerimiz

 

Vizyonumuz

Tüm uygulamalarıyla bilim, araştırma, yaratıcılık, yenilikçilik kültürünü benimsemiş, model alınan uluslararası standartlarda bir dil okulu olmak.

 

Misyonumuz

21.yüzyıl becerilerini etkin bir şekilde kullanarak evrensel bilime değer katan; dünya dillerini akademik ve sosyal hayatta, ve iş dünyasında etkin kullanan; sosyal sorumluluk bilinci ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla fark yaratan; özgüvenli ve özerk bireyler yetiştiriyoruz.

 

Değerlerimiz

  •  Empati

Ekip üyelerimizle ilişkimiz destek ve empati üzerine kuruludur.

  •  Dürüstlük

Kurumsal görevlerin yürütülmesinde proaktif, adil ve dürüst olma ilkelerini esas alırız.

  •  Saygı

Farklı bakış açılarına ve birbirimize, diğer akademik ve idari personele ve öğrencilerimize saygıyla yaklaşırız.

  •  Sosyalleşme

Enerjimizi en üst seviyeye çıkarmak, mutluluğumuzu ve başarıları paylaşmak adına sosyalleşmeyi benimseriz.

  •  Olumluluk-Yapıcılık

Huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak için daima olumlu ve yapıcı bir dil kullanırız.

  •  İş birliği

Ekibimizdeki her bir üyenin potansiyeline inanır ve istenen sonuçları elde etmek için birlikte çalışırız.

  •  Önerilere Açıklık

Uygulama ve ders programlarındaki değişiklikler ile ilgili önerilere açığız.

  •  Çözüm Odaklılık

Sorunlarla karşılaştığımızda şikayet etmeyiz, çözüm üretiriz.

  •  Açık Fikirlilik

Akademik ve profesyonel becerileri geliştirmek için her zaman fikir alışverişinde bulunuruz.