Close

Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedeflerimiz

Vizyonumuz

 Dünya dillerinde 21.yüzyıl becerilerini etkin bir şekilde kullanarak:

·        Profesyonel alanda fark yaratabilen

·        Evrensel bilime değer katabilen öğrenenler yetiştirmeye katkıda bulunan bir dil okulu

Misyonumuz

Kalite güvencesi çerçevesinde mesleki gelişim ve sürekli öğrenmeye önem veren bir kurum olarak misyonumuz:

·        Dünya dillerini gerek akademik ve sosyal hayatta gerek iş dünyasında etkin ve yerinde kullanan,

·        Sosyal sorumluluklarının farkında ve çözüm odaklı,

·        Küresel düzeyde etkin iletişim becerileriyle donanmış,

·        Öz güveni yüksek ve özerk bireyler yetiştirmektir.

Değerlerimiz

Empati

Ekip üyelerimizle ilişkimiz destek ve empati üzerine kuruludur.

Dürüstlük

Kurumsal görevlerin yürütülmesinde proaktif, adil ve dürüst olma ilkelerini esas alırız.

Saygı

Farklı bakış açılarına ve birbirimize, diğer akademik ve idari personele ve öğrencilerimize saygıyla yaklaşırız.

Sosyalleşme

Enerjimizi en üst seviyeye çıkarmak, mutluluğumuzu ve başarıları paylaşmak adına sosyalleşmeyi benimseriz.

Olumluluk-Yapıcılık

Huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak için daima olumlu ve yapıcı bir dil kullanırız.

İş birliği

Ekibimizdeki her bir üyenin potansiyeline inanır ve istenen sonuçları elde etmek için birlikte çalışırız.

Çözüm Odaklılık

Çözüm odaklıyız.

Önerilere Açıklık

Uygulama ve ders programlarındaki değişiklikler ile ilgili önerilere açığız.

Açık Fikirlilik

Akademik ve profesyonel becerileri geliştirmek için her zaman fikir alışverişinde bulunuruz.

Hedeflerimiz 

YDY Stratejik Plan Takip Çizelgesi